Livestream: Det årlige kurset for eiendomsmeglere

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs for eiendomsmeglere. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres 22. - 23. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Tid

22. – 23. nov.

Påmeldingsfrist: 25. okt.

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 6 550 NOK

Andre: 8 950 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjonen tro tilbyr vi det årlige kurset for advokater som opptrer som eiendomsmeglere og som er underlagt krav om etterutdanning etter eiendomsmeglingsloven eller forskriften. 

 Mange av dere opptrer som meglere i forbindelse med at dere har advokatoppdrag i skifter eller andre saker hvor fast eiendom inngår. På årets kurs får du mulighet for å skjerpe rolleforståelsen samtidig som du øker innsikten både i det meglingsfaglige og i eiendomsjussen. Hvorfor er dette viktig akkurat nå?

I NOU 2021:7 om trygg og enkel eiendomsmegling foreslår utvalget at advokatenes rett til eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen oppheves og at de må søke Finanstilsynet om tillatelse til dette i et foretak. Det foreslår også at det skal innføres krav til eiendomsmeglingsfaglig kompetanse, men at dette skal reguleres nærmere i forskrift. Med ca. 1000 advokater som er registrert som meglere hos Finanstilsynet og hvor mange av disse er å finne blant dere som deltar fast på dette kurset, retter vi denne gangen fokuset særlig på meglerrollen. Vi setter scenen ved å følge opp på mellommannsbegrepet, tar for oss de sentrale delene av NOU'en og stiller skarpt på praktisk eiendomsmegling. Oppgjørsbolken gjøres enda mer konkret og praktisk og hvitvasking er en "never ending story". De faste postene om oppdatering på rettskildebildet og nytt fra Finanstilsynet hører med. Det gjør også et par aktuelle eiendomstemaer som bl.a. hyblifisering.

 Vi vet at veien fra NOU til lov og forskrift kan ta tid og at utfallet ikke er gitt. Bruk tiden godt og meld deg på!

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs, som for eksempel dette årlige oppdateringskurset i bolig- og eiendomsrett. Les mer og bli abonnent her.   Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt. 

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Mellommannsrollen

Foreleser annonseres senere.

10:15 Pause
10:30 NOU om ny lov om eiendomsmegling Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:15 Nyheter i rettsutviklingen Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

14:00 Pause
14:15 Foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 Nytt fra Finanstilsynet Rådgiver, Marit Skjevling,
Finanstilsynet

16:00 Pause
16:15 Hyblifisering Utredningsleder, Ingrid Dahlberg,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

Seniorrådgiver, Stine Thuve,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

17:00 Kursslutt dag en
9:00 Eiendomsmegling i praksis Advokat, Nina Fodstad Skumsrud,
Eie Franchise AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Lovlighetsmangler

 

 

Advokat, Silje Nesteng Andresen,
Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Oppgjørsoppdrag

På bakgrunn av erfaringen med spørsmål fra deltakerne under og etter denne delen av kurset, gjør vi årets gjennomgang enda mer konkret og praksis-nær. Dette gjelder særlig selve oppgjørsfasen.

Anti-hvitvasking inngår som en integrert del av foredraget og det blir også stillet skarpt på hva megler må ha fokus på for å etterleve hvitvaskingsregelverket. I oppgjørsoppdrag blir det særlig utfordrende for megler, fordi han/hun ikke kjenner kunden like godt og heller ikke eiendommen. Denne problemstillingen vil berøres.

Med forbehold om at innholdet i foredraget blir justert noe vil gjennomgangen omfatte:

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontrakts-posisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr. 7/2014 og nr. 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dokumentavgift. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr. 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en egen bolk til oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum forfaller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blanco-skjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

13:45 Pause
14:00 Foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter
17:00 Takk for denne gang
Skriv ut hele programmet

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November