Livestream: Det årlige kurset i menneskerettigheter og folkerett

Meld meg på

Tid

21. sep.

Påmeldingsfrist: 13. sep.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Er du oppdatert på det siste innen menneskerettighetene eller folkeretten? I tillegg til den årlige oppdateringen behandler vi flere interessante problemstillinger på årets kurs. Ettermiddagen har jurisdiksjon som overordnet tema og blir belyst ut fra ulike undertemaer blant annet næringslivets forpliktelser til å respektere folkeretten og menneskerettigheter.   

Velkommen til årets samlingspunkt innen internasjonal rett.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som enten arbeider til daglig med internasjonal rett, eller som har interesse for slike rettslige spørsmål.

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream. Logg deg på Zoom ca. 10 minutter før start.
9:00 Kort introduksjon til dagen
9:10 Nytt fra Høyesterett Advokat, Thomas Frøberg,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

9:55 Pause
10:10 Nytt fra EMD Advokat, David Magnus Myr,
Regjeringsadvokaten

10:55 Pause
11:10 Jurisdiksjon - introduksjon til folkerettslige regler

  • Oversikt over problemstillinger fra praksis
  • Uttalelser fra internasjonale overvåkningsorganer
  • Pågående saker i EMD 
Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten

11:40 Lunsj
12:40 Jurisdiksjon i folkerettslig perspektiv

Jurisdiksjon i folkeretten. Nasjonal og internasjonal praksis. 

Juridisk rådgiver, Anne Havn,
Utenriksdepartementet, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

13:25 Pause
13:40 Næringslivets ansvar til å respektere folkeretten

  • Hvordan jobber en global investor for å ivareta folkeretten herunder menneskerettigheter i sin forvaltning
  • Hvordan utviser aktsomhet og kartlegge risiko på menneskerettighetsområdet
  • Hvilket ansvar påhviler selskapene for å respektere menneskerettigheter
Senior Analyst – Responsible investments, Kiran Aziz,
KLP Kapitalforvaltning AS, Oslo

14:25 Pause
14:40 Folkerettslige rammer for tvangsjurisdiksjon og betydningen i en norsk internrettslig kontekst: En diskusjon med blikk mot Høyesteretts avgjørelse i Tidal og Borgartings avgjørelse i Trannel

I løpet av de seneste årene har folkerettslige jurisdiksjonsspørsmål i økende grad blitt tema for nasjonale domstoler, både i Norge og andre land. Innlegget søker å forklare folkerettslige rammer for tvangsjurisdiksjon og hvilken betydning disse reglene har i en norsk internrettslig kontekst. Det rettes særlig fokus på Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-610-A (Tidal) og Borgartings avgjørelse i LB-2020-32690 (Trannel).

Postdoktor, Jørgen Sørgard Skjold,
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

15:25 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs