Livestream: Det årlige selskapsrett- og transaksjonskurset

Meld meg på

Tid

21. okt.

Påmeldingsfrist: 20. okt.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets selskapsrett gjennomføres i Oslo som et hybrid-dagskurs. Deltakere vil få en ajourføring av rettspraksis det siste året. I tillegg vil vi ta en dypdykk i teamer som blant annet når morselskapet kan risikere ansvar ved konsernstyring, strukturerte salgsprosesser og endringer i foretakslovgivning.  Vi har med oss landets fremste eksperter innen selskaps- og transaksjonsrett. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. 

Kurset går både fysisk og digitalt.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen selskap- og transaksjonsrett.

Program

9:20 Gjør deg klar til livestream
9:30 Ajourføring- hva har skjedd siden sist? Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

10:15 Pause
10:30 Ajourføring- hva har skjedd siden sist? Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Når morselskapet kan risikere medvirkeransvaret ved effektiv konsernstyring

Det har lenge vært sikker rett at et morselskap ikke har arbeidsgiveransvar for sine ansatte i deres rolle som styremedlem i datterselskap. Innføringen av ansvar for medvirkning til styreansvar i aksjelovene § 17-1 annet ledd i 2006 åpnet imidlertid for at morselskapet likevel kan bli holdt erstatningsansvarlig for ansatte som medvirker til erstatningsbetingende feil i datterselskapenes styrer eller ledelse. Det er imidlertid vanskelig å trekke grensen mellom disse situasjonene. Aktiv styring fra morselskapet kan etter omstendighetene regnes som medvirkning i denne forbindelse. Spørsmålet blir dermed om og hvordan effektiv konsernstyring kan øke risikoen for at ansvarsbegrensningen i konsernet kommer under press. Det gis en grundig innføring i rettsreglene og tilknyttet rettspraksis for å belyse dette spørsmålet nærmere.

 

Advokat, Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:15 Pause
12:30 Når morselskapet kan risikere medvirkeransvaret ved effektiv konsernstyring- foredraget fortsetter Advokat, Olav Fredrik Perland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:15 Lunsj
14:00 Strukturerte salgsprosesser (auksjonsprosesser) – juridiske og praktiske problemstillinger

Bruk av auksjonsprosesser ved salg av virksomheter har økt jevnt de siste årene, og er spesielt vanlig i forbindelse med salg fra private equity-fond. Målet med auksjonsprosessen er å oppnå konkurranse mellom flere potensielle kjøpere for å oppnå best mulig pris og øvrige salgsvilkår. Å strukturere prosessen som en auksjonsprosess reiser imidlertid flere juridiske og praktiske problemstillinger. 

Foredraget vil behandle hovedfasene i en typisk auksjonsprosess, og kravene en slik prosess stiller til planlegging, dokumentasjon og gjennomføring. Foredraget vil også behandle juridiske og avtalerettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med auksjonsprosesser

Advokat, Gunhild Dugstad,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ingjerd Røynås,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Strukturerte salgsprosesser (auksjonsprosesser) – juridiske og praktiske problemstillinger- foredraget fortsetter Advokat, Gunhild Dugstad,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ingjerd Røynås,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Likestilling av fysiske og elektroniske møter- et skritt i riktig eller feil retning?

Fra og med 1.juni 2021 er fysiske og elektroniske møter likestilt i foretakslovgivningen. Foredraget redegjør for de nye reglene, med vekt på praktiske konsekvenser og prinsipielle betenkeligheter. Foredragsholderne vil også komme med forslag til utfyllende eller alternativ regulering gjennom vedtektene. 

Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

Advokat, Stig Berge,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

17:00 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November