Meklingsseminar for advokater og dommere – Tromsø

Domstoladminstrasjonen, de lokale domstolene og JUS inviterer til halvdagseminar/-kurs i mekling. 

Meld meg på

Tid

24. jan.

Påmeldingsfrist: 3. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, TROMSØ

Kursavgift

Medlemmer: 1 250 NOK

Andre: 1 750 NOK

ANDRE JURIDISKE KURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir deg økt kunnskap og refleksjon i å gjennomføre en god mekling, både for advokater, meklere og partene. Det er også et mål å utvikle samarbeid mellom de ulike aktørene for at en mekling skal gi et best mulig grunnlag for å løse tvisten. 

Hvem passer kurset for?

Advokater som har gjennomført mekling og advokater som vil bruke denne tviste løsningsmodellen

Program

11:30 Registrering
11:45 Lunsj
12:30 Meklingsseminar for advokater og dommere

Program for felles seminar - kl. 12.30 - 16.00 (Lunsj fra kl. 11.45 - 12.30)

Kurset vil ha hovedfokus på: 

1. Rolleforventning og rolleforståelse ( mekler og advokat/rådgiver)
2. Praktiskegrep for å skape gode meklinger

Utgangspunktet vil være ett meklingscase som danner grunnlag for 

 • Utvikle et grunnlag for felles praksis
 • Reflektere rundt rolleforståelse
 • Kartlegge forventninger til hverandre (advokater og meklere)
 • Drøfte elementer i en konstruktiv meklingsprosess

Siktemålet er økt innsikt i rollen til mekler og advokatens rolle i meklingen - som også kan bidra med innspill til hvordan morgendagens rettsemkling bør utvikles.

Metode:

 • Ulike filmsekvenser fra aktuelle situasjoner som utgangspunkt for refleksjon
 • Terori og meklingsmetodikk underveis

Seminarledere vil være;
Dommer og avdelingsleder Oslo tingrett, Hanne Sofie Bjelland.
Dommer i Oslo tingrett, Ragnar Lindefjeld og
Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, Sidsel Sund Olsen. 

Mekling er et eget fag, og brukernes forventninger til dommere som meklere og advokater som meklingsrådgivere blir stadig høyere. På dette kurset vil vi ha fokus på rolleforståelse og forventninger, samt praktiske grep for å lykkes med å skape gode meklinger.

Denne seminardagen vil være en møteplass hvor dere kan dele erfaringer og diskutere hvordan mekling kan bli bedre - for å skape et grunnlag for bedre meklinger. Som advokat møter du mekling i større grad via domstolene. Det å være forberedt på hvordan en mekling best mulig bør gjennomføres, vil også gi grunnlag for å ivareta klientens interesser på en bedre måte.

Dommerne vil ha en sesjon før fellessamlingen hvor de har fokus på meklerrollen, og særlig på hvilke praktiske virkemidler mekleren kan bruke når meklingen er i ferd med å stoppe opp.

 

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett

Tingrettsdommer, Ragnar Lindefjeld,
Oslo Tingrett

Tingrettsdommer, Sidsel Sund Olsen,
Nord-Troms tingrett

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år - neste gang i 2020. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar

Februar

Mars

 • 4.
  mar

  Alternativ tvisteløsning

  Innføringskurs / 4 juridiske timer / Oslo