Opptak: Børsrettsdagen

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets kurs for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 440 NOK ekskl. mva.

Andre: 4 320 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021.

 

Tradisjonen tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige innlegg tar for seg problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. På dagsorden i år vil du i tillegg finne temaer som ESG og bærekraft, hvitvasking, MAR, samt et foredrag om ny NOU fra Verdipapirlovutvalget.

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Børsrettsdagene er av særlig interesse for ansatte i verdipapirforetak, børsnoterte selskaper, norske og utenlandske advokater, obligasjonsutstedere, samt andre beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med børs- og verdipapirrettslige problemstillinger som arbeidsfelt.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Kursåpning og praktisk info

Juridisk direktør på Oslo Børs åpner Børsrettsdagen.

Juridisk direktør Kjell Vidjeland,
Oslo Børs ASA, Oslo

Leksjon 1) Børsdirektørens kvarter samt aktuelle saker fra Oslo Børs

Børsdirektørens kvarter

Med bare 15 minutter til rådighet tar Børsdirektøren oss med på en gjennomgang av alle de store endringene Oslo Børs har stått i den siste tiden. Euronext og koronavirus er noen stikkord til det som har satt sitt preg på året for Oslo Børs.

Børsdirektør Øivind Amundsen,
Oslo Børs ASA, Oslo

Aktuelle saker fra Oslo Børs

Juridisk direktør Kjell Vidjeland tar oss med gjennom det siste årets aktuelle saker fra Oslo Børs og annet nytt sammen med Pernille Woxen Burum og Linn Cathrin Slettedal.

Advokat Kjell Vidjeland,
Oslo Børs ASA, Oslo

Advokat Pernille Woxen Burum,
Oslo Børs ASA, Oslo

Senior Listing Manager Linn Cathrin Slettedal,
Oslo Børs ASA

Pause
Leksjon 2) Nytt fra EU - hva skjer på regelverkssiden?

En gjennomgang av EU-regler og rettspraksis som berører det norske finansmarkedet.

Partner Tore Mydske,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Pause
Leksjon 3) Taksonomien - en ny tidsalder innen ESG

EUs taksonomi ble vedtatt av Parlamentet i sommer, og delegerte rettsakter blir snart vedtatt av Kommisjonen. Taksonomien trer i kraft fra 2022 og deler verden inn i grønne og brune aktiviteter. Den gir en omfattende rettsliggjøring av konseptet "bærekraft", og vil vaske grønnfargen av grønnvaskerne. Dette får betydelige legale og markedsmessige konsekvenser for næringslivet og finanssektoren. Foredraget vil fokusere på klassifiseringen av noen av de viktigste norske næringssektorene, som det knytter seg særlige utfordringer til, og berøre noen av de konsekvenser taksonomien vil få for noterte foretak, finansinstitusjoner og utstedere av grønne obligasjoner.

Partner Knut Bergo,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Andreas Hjelseth Lowzow,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 4) Hvitvasking - aktuelle problemstillinger

Foredraget tar for seg utvalgte problemstillinger innen etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, med særlig vekt på verdipapirområdet.

Tilsynsrådgiver Heidi Augestad Opsahl,
Finanstilsynet, Oslo

Førstekonsulent Tord Steffensen Sortland,
Finanstilsynet

Pause
Leksjon 5) Speed-foredrag 2021

1. MAR - betydning for Merkur-noterte selskaper

Synne Marie Berge (BAHR)

2. Objektivt erstatningsansvar ved plassering av finansielle instrumenter

Lise Marie Førland Holmen (AdB)

3. Cornerstone investorer

Milja Lønne Mørkhagen (Selmer)

4. Bør regelbrudd på verdipapirområdet sanksjoneres administrativt?

Christine Strøm (Wiersholm)

5. Skillet mellom primær- og sekundærinnsidere i forbudet mot innsidehandel

Jens Finanger (Oslo Børs)

Advokat Milja Lønne Mørkhagen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokatfullmektig Jens Frydenlund L. Finanger,
Oslo Børs ASA, Oslo

Advokatfullmektig Christine Strøm,
Oslo Børs ASA, Oslo

Advokatfullmektig Lisa Marie Holmen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokatfullmektig Synne Marie Berge,
Advokatfirmaet BAHR AS

Pause
Leksjon 6) Markedsmisbruksforordningen – endringer for utstedere, tilretteleggere og investorer

Markedsmisbruksforordningen ("MAR") ble gjennomført i EU i juli 2016, og trer i kraft i norsk rett 1. mars 2021. MAR medfører endringer for utstedere, tilrettelegger og investorer. Det gjøres blant annet endringer i reguleringen av den løpende informasjonsplikten, innsidelister, primærinnsideres meldeplikt, markedssonderinger og hvordan investorer skal forholde seg til innlagte, men ikke gjennomførte, ordre ved mottakelse av innsideinformasjon. Foredraget vil gjennomgå de meste sentrale endringene med MAR, samt gi en praktisk innføring i definisjonen av innsideinformasjon.

Advokat Morten Emil Bergan,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Pause
Leksjon 7) Exit Børsklagenemnda? samt Nytt fra Finanstilsynet

Exit Børsklagenemnda? 

Verdipapirlovutvalget vil ved årsskiftet avgi utredning nr. 7. I utredningen vurderes det hvem som skal utøve tilsynet med den løpende informasjonsplikten til operatør av regulert marked, og hvem som bør være tilbudsmyndighet. Utvalgets leder Filip Truyen gir oss et innblikk i hva som kan bli fremtidens organisering av tilsyn og klageordninger.

Partner Filip Truyen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen

Nytt fra Finanstilsynet

Finanstilsynet vil presentere vedtak og avgjørelser fra 2020, samt forslag til nytt regelverk.

Seksjonssjef Christian F. Falkenberg Kjøde,
Finanstilsynet, Oslo

Kursslutt

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Kontaktpersoner

Børs- og verdipapirrett

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Vi tilbyr også et grunnleggende kurs i sentrale emner i børs- og verdipapirrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på på tlf 924 44 807 eller på e-post jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget