Opptak: Det årlige barnerettskurset

Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 18. mar. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Dette er kurset for alle som arbeider med barnerett og barnevernsrett. Du får en oppdatering på rettskildene innen dette området og en innsikt i utvalgte aktuelle temaer. På årets kurs får vi Karl Harald Søvig sitt syn på hva dommene fra EMD har av betydning for norsk barnevern. Vi blir også gitt en komparativ fremstilling av barnevernsrett i Norden. To bolker omhandler når barn er i konflikt med loven, samt forløpet og behandlingen de inntrer i etter lovovertredelsen.

_____

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider i barnevernet og andre offentlige etater. Dommere, på universiteter/høyskoler, advokater og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Pause
Lekson 2) Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

Pause for lunsj
Leksjon 3) Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis, Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

Pause
Leksjon 4) Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud, Inga Bejer Engh,
Barneombudet

Pause
Leksjon 5) Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder , Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo

Pause
Leksjon 6) EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 18. mar. 2021

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November