Opptak: Det årlige kurset i utdanningsrett

Gå ikke glipp av årets kurs for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, jobber i departement, direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 2. feb. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021.

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og for samfunnets demokratiske utvikling og velferd. Utdanningsretten har fokus på alle faser i utdanningsløpet fra barnehage, via grunnskole og videregående skole, til universitet og høgskole. På det årlige kurset i utdanningsrett fokuserer vi både på trender, utvikling og rettspraksis, samtidig som vi gjør faglige dypdykk i aktuelle og interessante temaer.

På årets kurs vil formiddagen gå med til oppdatering på lovgivning og rettspraksis samt NOU 2019 opplæringsloven. På ettermiddagen vil det være fokus på rettigheter og plikter i forbindelse med covid-19 belyst fra både lærernes og elevenes perspektiv.

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, ansatte i departement, direktorat, fylkesmannsembetene, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, ikke-jurister som arbeider og som har erfaring på utdanningsfeltet.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Nyheter i utdanningsretten Avdelingsleder Kristian Olav Mørch,
Asker kommune, Asker

Pause
Leksjon 2) NOU 2019 Ny opplæringslov – hovedtrekkene fra høringen Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Pause
Leksjon 3) NOU 2019 Ny opplæringslov og gjeldende rett - fokus på tvang og makt Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Pause for lunsj
Leksjon 4) Covid-19 Elevenes rettigheter Professor Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Pause
Leksjon 5) Covid-19 Lærernes rettigheter og plikter Advokat Else Leona McClimans,
Norsk Lektorlag, Oslo

Pause
Leksjon 6) Covid-19 Personvern og digitalisering Advokat Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Takk for i dag

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 2. feb. 2021

Kontaktpersoner

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde og har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettsområder / rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget