Opptak: Innføring i planlegging etter plan- og bygningsloven

Dette kurset er for deg som er nyansatt i kommuner og fylker, skal starte å jobbe med plan- og byggesaker eller som jobber med fast eiendom og trenger et overblikk over dette rettsområdet. 

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 11. mai. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 250 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Kurset er ment for deg som er nyansatt i kommuner og fylker, skal starte å jobbe med plan- og byggesaker eller som jobber med fast eiendom og trenger et overblikk over dette rettsområdet. Foredragsholderne skal blant annet gå gjennom plan- og bygningslovens systematikk og inndeling, saksbehandlingsreglene, viktige plantema, gjennomføring av plan og midlertidig forbud mot tiltak. Det kreves ingen forkunnskaper om rettsområdet og det blir god mulighet for å stille spørsmål.

___

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i plansaker med ingen eller lite forkunnskaper.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Plan og bygningslovens systematikk og inndeling - plansystem og planhierarki

 • Formål med loven. Lov planer og forskrifter. Hvor står hva?  
 • Kilder i planleggingen, politikk, jus og delegasjon
 • Statlige føringer (statlig retningslinjer og bestemmelser, statlig reguleringsplan)
 • Regionale planer
 • Kommuneplan, kommunedelplan og kommunal planstrategi
 • Reguleringsplan - områderegulering og detaljregulering
 • Virkningen av kommunale planer
 • Særlig om forholdet mellom kommuneplan og reguleringsplan
 • Litt om konskvensutredninger.
Seniorrådgiver, Mathias Bjornes,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten

Pause
Leksjon 2) Saksbehandlingsreglene med vekt på private detaljreguleringer

 

 • Planinitiativ - oppstartsmøte og kunngjøring oppstart av planarbeid
 • Kommunens mulighet til å stanse planinitativet
 • Utarbeidelse av planforslag
 • Kommunens mulighet til å avvist planforslaget
 • Offentlig ettersyn
 • Merknadsbehandling
 • Vedtak av reguleringsplan
 • Klage
 • Litt om innsigelse, endring og oppheving av plan
 • Mindre vesentlige endringer 
Seniorrådgiver, Mathias Bjornes,
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 3) Litt om viktige plantema

 • Reguleringskartet som juridisk dokument
 • Arealformål og hensynssoner
 • Høyde, plassering og grad av utnytting
 • Reguleringsbestemmelser
 • Rekkefølgebestemmelser
 • Planbeskrivelsen
 • Tolkning av planer (også eldre planer) 
Advokat, Tone Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokatfullmektig, Anders Hilt,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Pause
Leksjon 4) Gjennomføring av plan som en viktig forutsetning

 • Etablering av offentlig infrastruktur, ekspropriasjon og refusjon
 • Utbyggingsavtaler
 • Dispensasjon 
Advokat, Tone Ingrid Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokatfullmektig, Anders Hilt,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Pause
Leksjon 5) Midlertidig forbud mot tiltak

 

Juridisk direktør, Jannike Nilsen,
Solon Eiendom ASA, Oslo

Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 11. mai. 2021

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober