Opptak: Stiftelser i den nye arveloven

Webinaret gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 20. apr. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av en digilunsj våren 2021

Den som etterlater seg arv kan ha et ønske om å gi arven til et spesifikt formål, men uten at forvaltningen av formuen overlates til mottakeren. I slike tilfeller kan det være aktuelt å opprette en stiftelse. Ved bruk av stiftelsesformen kan arvelater legge føringer for hvordan formuen skal forvaltes og brukes. En stiftelse kan opprettes før man dør eller ved testament. En stiftelse som opprettes ved testament er arving på lik linje med andre legatarer eller loddeiere, men i praksis har det vist seg at rettighetene til slike testamentsstiftelser i mange tilfeller blir tilsidesatt.

Den nye arveloven har derfor særlige skifterettslige regler for å ivareta interessene til slike stiftelser. Kurset gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling

_____

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for advokater, dommere og andre jurister som arbeider med arv og skifte

Leksjoner

Oppstart
Leksjon 1) Stiftelser Advokat, Karen Margrethe Bugge,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Pause
Leksjon 2) Foredraget fortsetter
Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 20. apr. 2021

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober