Oversikt over reglene om taushetsplikt

Dette webinaret gir en oversikt over forvaltningslovens regler om taushetsplikt med tilhørende unntak, og hvordan taushetspliktsreglene kan håndteres i praksis.

Meld meg på

Tid

12. okt.

Påmeldingsfrist: 27. sep.

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Forvaltningen er avhengig av å motta en rekke opplysninger for å fatte riktige vedtak. Flere av disse opplysningene vil være underlagt taushetsplikt. Reglene om taushetsplikt skal sikre at opplysninger borgerne kan ha grunn til å holde hemmelig, ikke spres mer enn nødvendig. De skal også sikre at borgerne har tillit til at opplysningene om dem forvaltes forsvarlig, slik at folk er villige til å gi opplysningene forvaltningen trenger.

Reglene om taushetsplikt kan imidlertid oppleves å stå i veien for en effektiv forvaltning og samarbeid på tvers av etater. Dette innebærer at det er gjort flere unntak fra reglene om taushetsplikt for å ivareta andre kryssende hensyn.

Kurset gir en oversikt over forvaltningslovens regler om taushetsplikt med tilhørende unntak, og hvordan taushetspliktsreglene kan håndteres i praksis. Kurset vil også sette reglene om taushetsplikt i sammenheng med reglene om opplysningsplikt og opplysningsrett i lovgivningen for øvrig.

Kurs vil gå heldigitalt!

______________

 

NB: JUS tilbyr nå et digitalt abonnement, hvor du får tilgang til alle e-kurs, webinarer, i tillegg til to valgfrie livestreamkurs. Les mer om dette her. 

Hvem passer kurset for?

Jurister som jobber i det offentlige

Program

8:50 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Reglene om taushetsplikt Stipendiat, Tomas Midttun Tobiassen,
Institutt for offentlig rett, UiO, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter - cases og kahoot
11:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

November