Pensjon - viktige ting å huske på

Her får du en oversikt over det viktigste du trenger å vite når det gjelder pensjon. Dette JUS-kurset er aktuelt for alle som arbeider med arbeidsrett, enten det er som advokat for arbeidstaker eller arbeidsgiver, eller om du har en HR-funksjon og skal bistå dine egne ansatte.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en oversikt over det viktigste du trenger å vite når det gjelder pensjon. Vi gir deg en grunleggende innføring i pensjonssystemet, og ser på vilkårene for privat AFP. Her gjennomgås også temaer som virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister med behov for innføring i pensjon, enten du arbeider for arbeidstaker eller arbeidsgiver, eller har en HR-funksjon i egen virksomhet og skal bistå egne ansatte.

Leksjoner

Leksjon 1: Pensjon – et overblikk

 • Overblikk – privat sektor
 • Folketrygden – ny opptjening
 • Folketrygden – uttak
 • Tjenestepensjon - privat sektor
 • Innskuddspensjon
 • Ytelsesbasert pensjon
Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 2: Fortsettelse: Pensjon – et overblikk

 • Overblikk - offentlig sektor – gammel ordning
 • Overblikk - offentlig sektor – ny ordning
 • Rettslige grunnlag
Leksjon 3: Pensjonsgrunnlaget

 • Hovedregler
 • Varierende eller midlertidige tillegg
Leksjon 4: Privat AFP

 • Sentrale vilkår
 • Ansiennitet
 • Annen inntekt
 • Andre ytelser
 • Ansatt og reell arbeidstaker
 • Nedbemanningsregelen
 • Utleie
 • Utstasjonering
Leksjon 5: Sluttavtaler og pensjon

 • Sluttavtaler og privat AFP
 • Sluttavtaler og privat tjenestepensjon
 • Sluttavtaler og offentlig tjenestepensjon
 • Sluttavtaler og folketrygden
Leksjon 6: Virksomhetsoverdragelse og pensjon

 • Hovedregler
 • Pensjonsunntaket
Leksjon 7: Endring av pensjonsordning

 • Arbeidsgivers endringsadgang
 • Fremgangsmåte
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingsdato, 3. februar 2020.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

September