Personopplysninger i arbeidsforhold

Hva betyr GDPR og den nye personopplysningsloven for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte?

Meld meg på

Tid

23. nov.

Påmeldingsfrist: 26. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Behandling av personopplysninger i arbeidsforhold er aktuelt for alle arbeidsgivere og arbeidstakere i både offentlig og privat sektor. 
EUs personvernforordning, GDPR, er gjennomført i norsk rett og vi har fått en personopplysningslov. De fleste virksomheter har gjort en jobb med kartlegging, rutiner og dokumentasjon knyttet til bruk av personopplysninger, men det er løpende krav til ajourføring og for høy grad av bevissthet om regelverket. Ny teknologi og omfattende registrering av ansatt data gir nye muligheter og noen utfordringer. Dette kurset vil fokusere på praktiske temaer og sentrale sider ved regelverket. Kurset vil også ta opp relevante problemstillinger som behandling av helseopplysninger, hvilke helseopplysninger kan innhentes av arbeidsgiver, og hvilke personvern spørsmål reiser bruk av hjemmekontor. 

Kurset er tidligere gjennomført med gode tilbakemeldinger og JUS setter det nå opp igjen med nye temaer.

Kursledere er advokat Kari Gimmingsrud, partner i Advokatfirmaet Haavind, og advokat Gry Hvidsten, Specialist Counsel i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Foredragsholdere på de forskjellige temaene vil bli løpende annonsert.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registering
9:30 Personvern i arbeidslivet - introduksjon og nyheter i rettsutviklingen

 • Personvern som grunnleggende rettighet. Forholdet til arbeidsgivers styringsrett.
 • Nærmere om anvendelsen og betydningen av grunnleggende begreper og prinsipper
 • Oversikt over rettskilder og nasjonale regler

2. Kort ajourføring på rettsutviklingen - vekt på rettspraksis og tilsynsmyndigheters avgjørelser

3. Særregler i offentlig sektor

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:30 Pause
10:45 Personvern i arbeidsforholdets ulike faser - rekruttering, forholdet til tillitsvalgte, avslutning og sletting mv.

 • Personvern og ansettelsen, særlig om bruk av digitale verktøy ved rekruttering og om hva som kan/bør reguleres i arbeidsavtalen
 • Praktiske problemstillinger i løpende arbeidsforhold
 • Avslutning av arbeidsforhold og sletting
 • Utlevering av personopplysninger til tillitsvalgte
 • Kort om særregler i offentlig sektor

Foreleser annonseres senere.

11:30 Pause
11:45 Ansattes rettigheter - særlig om rett til innsyn i egne opplysninger

 • Kort om regelverket og ansattes rettigheter
 • Hvordan skal arbeidsgiver ivareta lovbestemte rettigheter i arbeidsforholdet?
 • Unntak fra retten til informasjon og innsyn
 • Case - innsynsbegjæring fra en ansatt fra A til Å
Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:15 Kontroll og overvåkning av arbeidstakere - utvalgte tema

 • Digitalisering av arbeidslivet - kontroll og overvåkning i arbeidsforhold. Arbeidstakere på hjemmekontor; fører det til økt behov for overvåkning og kontroll?
 • Arbeidsgivers overvåkning av ansattes bruk av virksomhetens informasjonsystemer. Hvordan avveie virksomhetens behov opp mot ansattes rett til personvern på arbeidsplassen?
 • Innsyn i epost, logger mm - hva er tillatt og hva er ikke tillatt
 • Hvordan gjennomføre kontrolltiltak og hvilke rutiner må/bør på plass?
 • Oversikt over regelverket
Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Behandling av helseopplysninger i arbeidsforhold

 • Hva er helseopplysninger?
 • Hvilken adgang har arbeidsgiver til å behandle helseopplysninger og når er dette aktuelt?
 • Oversikt over regelverket
 • Aktuelle problemstillinger i lys av Covid-19
  . Innsamling av helseopplysninger - hva er lov?
  . Medisinske undersøkelser - hva er dette og er det lov å pålegge dette?
  . Arbeidsgivers pålegg og arbeidstakers medvirkningsplikt
Karina Karterud,
Telenor Norge AS

15:30 Kort oppsummering
15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Oktober

November

September