Personopplysninger i arbeidsforhold

Hva betyr GDPR og den nye personopplysningsloven for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte?

Meld meg på

Tid

13. nov.

Påmeldingsfrist: 15. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Behandling av personopplysninger i arbeidsforhold er aktuelt for alle arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.
I juli 2018 ble EUs personvernforordning, GDPR, gjennomført i norsk rett og vi fikk da en ny personopplysningslov. De fleste virksomheter har gjort en jobb med kartlegging, rutiner og dokumentasjon knyttet til bruk av personopplysninger, men også fremover er det behov for høy grad av bevissthet om regelverket. Ny teknologi og omfattende registrering av ansattdata gir nye muligheter og noen utfordringer. Dette kurset vil fokusere på praktiske temaer og sentrale sider ved regelverket. Kurset sikrer at du er oppdatert og gir deg anledning til å stille spørsmål om ting du lurer på.
Kurset er tidligere gjennomført med gode tilbakemeldinger og JUS setter det nå opp igjen med nye temaer.

Kursledere er advokat Kari Gimmingsrud, partner i Advokatfirmaet Haavind, og advokat Gry Hvidsten, Specialist Counsel i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Foredragsholdere på de forskjellige temaene vil bli løpende annonsert.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Personvern i arbeidslivet

 • Personvern som grunnleggende rettighet. Forholdet til arbeidsgivers styringsrett.
 • Grunnleggende begreper og prinsipper.
 • Hva er nytt?
 • Hvilke utfordringer ser vi at arbeidsgivere står overfor?

 

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Rekruttering og bruk av digitale verktøy

 • Bakgrunnssjekk
 • Personlighetstester
 • Intelligente videoanalyser ved intervju
 • Ivaretakelse av kandidatens personvern
10:45 Pause
11:00 Ansattes rettigheter

 • Hvordan skal arbeidsgiver ivareta lovbestemte rettigheter i arbeidsforholdet?
 • Særlig om arbeidstakernes rett til informasjon, innsyn, sletting mv.
 • Unntak fra retten til informasjon og innsyn
11:45 Lunsj
12:45 Varsling og personvern

 • Hva kreves av rutiner og informasjon
 • Håndtering av en prosess i et personperspektiv
 • Konkret om retten til informasjon, innsyn og kontradiksjon i en varslingsprosess
 • Informasjon i etterkant av en varslingssak

 

13:30 Pause
13:45 Kontroll og overvåkning- særlig om arbeidsgivers innsyn i e-post.

 • Kontrolltiltak og innsyn i epost, logger mm - hva er tillatt og hva er ikke tillatt etter nytt regelverk?

           Hvordan skal innsyn gjennomføres og hvilke rutiner må på plass?

 • Arbeidsgivers overvåkning av ansattes bruk av virksomhetens informasjonssystemer. Hvordan avveie virksomhetens behov opp mot ansattes rett til personvern på arbeidsplassen.

 

14:45 Pause
15:00 Publisering av ansatte-opplysninger og bilder i sosiale medier mv

 • Hvilke regler gjelder for arbeidsgivers publisering av bilder og opplysninger om ansatte? Vi vil blant annet se nærmere på:
 • Retten til eget bilde
 • Når må samtykke innhentes og hva kan publiseres uten samtykke?
 • Hva kan og bør reguleres i en arbeidsavtale?
15:45 Spørsmål og avslutning for dagen
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

April

November

September