Personvern etter GDPR

Få praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene!
Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Med dette e-kurset får du en oversikt over de nye personvernreglene. Her får du praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene.

Hvem passer kurset for?

Alle som trenger en introduksjon til personvern og det nye regelveket

Leksjoner

Del 1.1: Innledning

  • Oversikt over regelverket
  • Sentrale begreper
Senioradvokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

Advokatfullmektig, Cecilie Rønnevik,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Del 1.2: Innnledning

  • Oversikt over personvernprinsippene 
  • Hva er nytt med EUs personvernforordning?
Del 2: Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

• Formålsbestemthet (inkl. uforenlighet)
• Rettslig grunnlag
• Særlig om samtykke
• Sletting

Del 3: Registrertes rettigheter

• Informasjon
• Innsyn og dataportabilitet
• Rett til å kreve retting, sletting
• Begrense, protestere/reservere, trekke samtykke  tilbake
• Klagerett og rett til erstatning

Del 4: Datatilsynets roller og oppgaver
Del 5: Outsourcing og skytjenester

• Roller og ansvar
• Valg og bruk av leverandør
• Databehandleravtale
• Særlig om skytjenester

Del 6: Overføring av personopplysninger
Del 7: Særlig om databehandlers plikter

• Informasjonssikkerhet
• Databehandleravtale

Del 8: Personvernrådgiver

• Når påkrevet
• Krav til personvernrådgiver

Del 9: Tiltak for å sikre og påvise etterlevelse

• Dokumentasjonskrav etter GDPR
• Internkontroll
• Eksempel protokoll
• Personverndokumentasjon 

Del 10: Personvern i praksis

• Personvernprosjekt
• Vanlige avvik

Del 11: Oppsummering - noen råd på veien
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 27. februar 2018.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Gulsum Koc på e-postgk@jus.no eller på mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar