Personvern etter GDPR

Få praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene!
Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Med dette e-kurset får du en oversikt over de nye personvernreglene. Her får du praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene.

Hvem passer kurset for?

Alle som trenger en introduksjon til personvern og det nye regelveket

Leksjoner

Del 1.1: Innledning

  • Oversikt over regelverket
  • Sentrale begreper
Senioradvokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

Senioradvokat, Cecilie Rønnevik,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Del 1.2: Innnledning

  • Oversikt over personvernprinsippene 
  • Hva er nytt med EUs personvernforordning?
Del 2: Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

• Formålsbestemthet (inkl. uforenlighet)
• Rettslig grunnlag
• Særlig om samtykke
• Sletting

Del 3: Registrertes rettigheter

• Informasjon
• Innsyn og dataportabilitet
• Rett til å kreve retting, sletting
• Begrense, protestere/reservere, trekke samtykke  tilbake
• Klagerett og rett til erstatning

Del 4: Datatilsynets roller og oppgaver
Del 5: Outsourcing og skytjenester

• Roller og ansvar
• Valg og bruk av leverandør
• Databehandleravtale
• Særlig om skytjenester

Del 6: Overføring av personopplysninger
Del 7: Særlig om databehandlers plikter

• Informasjonssikkerhet
• Databehandleravtale

Del 8: Personvernrådgiver

• Når påkrevet
• Krav til personvernrådgiver

Del 9: Tiltak for å sikre og påvise etterlevelse

• Dokumentasjonskrav etter GDPR
• Internkontroll
• Eksempel protokoll
• Personverndokumentasjon 

Del 10: Personvern i praksis

• Personvernprosjekt
• Vanlige avvik

Del 11: Oppsummering - noen råd på veien
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 27. februar 2018.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Personvern

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

Mai

April