Personvern i praksis

Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite om personvern. Få «Personvernhåndboken» med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

Meld meg på

Tid

2. apr.

Påmeldingsfrist: 4. mar.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi har opdatert kurset personvern i praksis. Det er like relevant for deltakere som har deltatt på tidligere kurs. Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som ble gjennomført i norsk rett 20. juli 2018. Praktiske problemstillinger blir belyst med foreliggende veiledninger og den nyeste domstols- og tilsynspraksis.

Du får også et nyttig oppslagsverk med deg hjem i form av "Personvernhåndboken" (Gyldendal 2016). Her kan du finne flere eksempler og praktiske tips som du kan bruke når du skal planlegge eller løse oppgavene.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen ved kursleder
9:10 Oversikt over personvernregelverket

 • Personvernforordningen og nasjonale lov- og forskriftsbestemmelser

 • De viktigste endringene i nytt regelverk

 • Grunnbegreper og prinsipper

 • Tilsynsmyndigheter, håndhevelse og sanksjoner

 • Praksis fra nasjonale domstoler og EU-domstolenr

 

Assosiert partner, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Assosiert partner, Malin Tønseth,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Roller, behandlingsformål og rettslig grunnlag

• Avklaring av roller og ansvar 
 • Angivelse av formål
 • Aktuelle rettslige grunnlag i ulike sektorer og bransjer
 

10:45 Pause
11:00 Etablering av tiltak for å sikre og dokumentere etterlevelse

 • Ledelsesforankring og strategi

 • Krav til interne retningslinjer og rutiner

 • Kartlegging og protokoll

 • Innebygd personvern

 • Personvernombud

 • Personvernkonsekvensutredning(DPIA) 

 • Risikovurdering av informasjonssikkerhet

11:45 Lunsj
12:45 Ivaretagelse av de registrerte rettigheter

 •  Praktisk gjennomføring av informasjonsplikten
 •   Hvordan håndtere henvendelser vedr. registrertes rettigheter
 •   Bruk av personverninnstillinger
 •  Rett til å motsette seg behandling (inkl. automatiserte beslutninger)
 •  Dataportabilitet
 •  Sletting

 

13:30 Pause
13:45 Særlig om outsourcing og skytjenester

 

 • Krav til databehandleravtale
 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Revisjon og oppfølgning av databehandlere og underleverandører
14:10 Særlig om overføring av personopplysninger

 • Oversikt og status på overføringsreglene

 • Praktisk bruk av EUs standardavtaler, Privacy Shield og BCR 

 

14:30 Pause
14:45 Særlig om personvern i arbeidslivet

 • Oversikt over nye regler for kameraovervåkning og innsyn i e-post 
 • Praktisk gjennomføring av kontrolltiltak og innsyn i e-post 
 • Avvikling og sletting av e-post og filområder ved arbeidsforholdets opphør 

 

15:10 Særlig om markedsføring og personvern

• Rettslige rammer for markedsføring i ulike kanaler: personvern-, markedsføring- og cookie-regler

• Særlig om eksisterende kundeforhold, berettiget interesse og samtykke

• Bransjepraksis og viktige avgjørelser

• Forslag til ny ePrivacy-forordning

15:30 Avrunding og spørsmål
15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars

Mai

Juni