Personvern i praksis

Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite om personvern. Få «Personvernhåndboken» med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

Tid

24. apr.

Påmeldingsfrist: 18. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 350 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som gjelder fra mai 2018.

Du får også et nyttig oppslagsverk med deg hjem i form av «Personvernhåndboken» (Gyldendal 2016). Her kan du finne flere eksempler og praktiske tips som du kan bruke når du skal planlegge eller løse oppgavene.

Når du er påmeldt kurset, kan du sende inn spørsmål som du ønsker belyst på kurset til personvernkurs@svw.no. Vi vil prioritere de spørsmål og problemstillinger som er av praktisk interesse for de fleste og ta dem med så langt tiden tillater det.

Underpunktene i programmet er på samme måte en bruttoliste og vi tar forbehold om å tilpasse de konkrete underpunktene i forhold til innkomne spørsmål og den tiden som er til rådighet.

«Kursholderne var utrolig kompetente og flinke til å presentere!»
Tidligere deltaker, Personvern i praksis 2017

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen ved kursleder
9:10 Oversikt over personvernforordningen

 • Formålet med forordningen
 • Grunnbegreper
 • Forholdet til eksisterende lovgivning og praksis
 • Oversikt over nye/skjerpede plikter
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Advokatfullmektig, Cecilie Lorvik Bødtker Rønnevik,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Advokat, Rune Ljostad,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Advokatfullmektig, Thorgerdur Johanna Sveinbjarnardottir,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfullmektig, Marit Stubø,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Innføring i personopplysningsretten

 • Avklare roller og ansvar 
 • Angivelse av formål
 • Rettslig grunnlag
 • Krav til relevans, datakvalitet og sletting
 • Informasjonsplikt
 • Tilfredsstillende informasjonssikkerhet
 • Dokumentasjonsplikt (internkontroll)
 • Databehandleravtaler og overføring til tredjeland
10:45 Pause
11:00 Etablering av personvernstrategi og internkontroll

 • Prioriteringer og valg
 • Dokumentere etterlevelse
 • Styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Risikovurdering av informasjonssikkerhet
11:45 Lunsj
12:45 Ivaretagelse av de registrerte rettigheter

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsyn, retting og sletting
 • Andre restriksjoner
 • Rett til å motsette seg behandling (inkl. automatiserte beslutninger)
 • Dataportabilitet
 • Sletting
13:30 Pause
13:45 Særlig om outsourcing og skytjenester

 • Risikovurdering
 • Databehandlerbestemmelser
 • Sikkerhetsrevisjoner og annen forventet oppfølgning av databehandlere
 • Utvidede plikter for databehandlere under ny forordning
14:10 Særlig om overføring av personopplysninger

 • Hva er en "overføring"?
 • Nærmere om de ulike overføringsgrunnlagene (Privacy Shield, SCC, BCR, samtykke etc.)
14:30 Pause
14:45 Særlig om personvern i arbeidslivet

 • Sletting av ansattes e-postkasser - når og hvordan?
 • Overvåking av de ansattes bruk av informasjonssystemene - hva er tillatt?
15:10 Særlig om markedsføring og personvern

 • Markedsføring i det digitale og fysiske rom
 • Big data og profilering
 • Skjerpede krav til informasjon og samtykke
15:30 Avrunding og spørsmål
15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

Hver høst arrangerer JUS Det årlige personvernkurset der programmet er utarbeidet i samarbeide med fagutvalget i personvern. Dette kurset samler mange deltakere og har tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg arrangerer JUS flere kurs i løpet av året.

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September