Personvernombudkurs - Del II

 Dette kurset er rettet mot deg som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger.

Meld meg på

Tid

7. mai.

Påmeldingsfrist: 8. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Vi fortsetter med de årlige personvernombudskursene i JUS. Som tidligere, deler vi kurset i to,hvor del II er rettet mot dem som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger. På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud og praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger  du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine erfaringer knyttet til de første GDPR-sakene. 

Kurset bringer personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. Kurset inneholder særlige temaer både for ombud i offentlig og privat sektor (parallelle sesjoner, se program).

Kurset kan eventuelt kombineres med Personvernombudskurset del I (6.mai 2020), dersom det er ønskelig med en mer grunnleggende innføring før det bygges på med del II

Hvem passer kurset for?

For deg som besitter grunnleggende kompetanse og erfaring, og som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer. Også andre med ansvar for personvern i sin virksomhet og som allerede har en del erfaring, vil kunne ha nytte av kurset.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Generelt oppdatering fra siden siste året. Ajourføring. Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokatfullmektig, Lars Vinden,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo

10:15 Siste nytt fra Datatilsynet. Seksjonssjef, Tobias Judin,
Datatilsynet

11:00 Pause
11:15 Cybersikkerhet og informasjonssikkerhet: Hvordan bør personvernombudene jobbe med dette?

 

Advokat, Malin Tønseth,
Norsk Hydro ASA, Oslo

12:00 Spørsmål til forgående foredragsholderne

 

 

Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Malin Tønseth,
Norsk Hydro ASA, Oslo

Seksjonssjef, Tobias Judin,
Datatilsynet

Advokatfullmektig, Lars Vinden,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Personvern ved anskaffelser

I takt ved økende digitalisering er det behov for å ivareta personvern i både offentlige og private anskaffelser. Hvilke forhold bør ivaretas i kravspesifikasjon, vurdering av tilbud og beslutning om anskaffelse? I tillegg vil det i foredraget bli berørt rollefordelingen mellom behandlingsansvarlig og databehandler. 

 

 

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Kenneth Fagernes,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Anskaffelser fra et leverandørperspektiv

Hvilke hensyn er viktige for leverandørene å ivareta i en leveranse som omfatter behandling av personopplysninger? Hvordan kan partene sikre en balansert og hensiktsmessig avtaleregulering av personvern og informasjonssikkerhet. Foredraget vil bl.a. gå inn på følgende temaer: 

  • Hvordan avtaleregulere krav til informasjonssikkerhet  
  • Bruk av tredjepartsleveranser – ulike modeller og avtaleregulering 
  • Ansvarsbegrensninger, revisjon, tilleggskostnader - databehandleravtalen   

 

Leder Offentlig sektor, Lena Lundgreen,
Microsoft Norge AS

15:00 Spørsmål til forgående foredragsholderne
15:15 Pause
15:30 Automatiserte avgjørelser og bruk av AI?

Hvilke krav stiller personvernforordningen til bruk av automatiserte avgjørelser og AI. Hvordan implementere slike systemer og verktøy? Hva er viktig å ivareta fra brukerens perspektiv?

 

Advokat, Eli Karine Navestad,
Santander Consumer Bank AS, Lysaker

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

Juni