Personvernombudkurs - Del II

 Dette kurset er rettet mot deg som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger.

Meld meg på

Tid

9. mai.

Påmeldingsfrist: 10. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

JUS gjennomførte det første kurset for personvernombud i 2018. I 2019 deler vi kurset i to, hvor del II er rettet mot dem som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer og problemstillinger. På dette kurset vil du få konkret veiledning i å forstå og håndtere rollen som personvernombud og praktisk tilnærming til konkrete spørsmål og rettslige problemstillinger  du som ombud møter i ditt daglige virke. Kurset inneholder eksempler med forslag til løsninger.

Datatilsynet har en sentral rolle og deler sine erfaringer knyttet til de første GDPR-sakene. 

Kurset bringer personvernombudene fra ulike sektorer til en felles plattform hvor du kan bygge nettverk og utveksle synspunkter og erfaringer med andre ombud. Du vil også få god anledning til å stille dine egne spørsmål til foredragsholderne og Datatilsynet. Kurset inneholder særlige temaer både for ombud i offentlig og privat sektor (parallelle sesjoner, se program).

Kurset kan eventuelt kombineres med Personvernombudskurset del I (25. april 2019), dersom det er ønskelig med en mer grunnleggende innføring før det bygges på med del II

Hvem passer kurset for?

For deg som besitter grunnleggende kompetanse og erfaring, og som ønsker å gå mer i dybden på utvalgte temaer. Også andre med ansvar for personvern i sin virksomhet og som allerede har en del erfaring, vil kunne ha nytte av kurset.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Den vanskelige rollen som personvernombud

Hvilken rolle skal personvernombudet ha? Hvem har ansvaret for å ta beslutninger? Hva skal til for å lykkes som personvernombud? Hva kreves av ledelsen? Hvordan bygger personvernombud og ledelsen sammen en kultur for etterlevelse av personvernlovgivningen som samtidig ivaretar virksomhetens hovedformål og kjerneaktiviteter? Kan det tenkes at ombudet kan få/tilta seg for stor makt og/eller at ledelsen blir redd for å ta beslutninger som kan føre til sanksjoner?

Data Protection Officer, Svein Midbøe,
Equinor ASA

Advokat, Stine Aunbu,
Equinor ASA avdelingskontor Fornebu, Fornebu

9:45 Datatilsynet deler noen av sine erfaringer og observerte utfordringer knyttet til rollen som personvernombud Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen, Ove Skåra,
Datatilsynet

10:05 Spørsmål til de foregående innleggene

Foredragsholdere vil ha en praktisk gjennomgang av hvordan de håndterer DPIA vurderinger. 

Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen, Ove Skåra,
Datatilsynet

Data Protection Officer, Svein Midbøe,
Equinor ASA

Advokat, Stine Aunbu,
Equinor ASA avdelingskontor Fornebu, Fornebu

10:30 Pause
10:45 Felles behandlingsansvar

Nyere saker fra EU-domstolen, særlig Fashion ID-saken kombinert med Facebook- og Jehovas vitner sakene fra i fjor, har gjort spørsmålet om felles behandlingsansvar svært aktuelt. Kan virksomhetene bli ansett for å ha behandlingsansvar sammen med Facebook bare fordi det finnes en Facebook-liker knapp på virksomhetens hjemmeside? Hvordan bør virksomhetene håndtere og regulere felles behandlingsansvar? Gjennomgang av forskjellene mellom separat og felles behandleransvar. 

Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Hvordan etterleve kravet om DPIA?

Hva innebærer personvernforordningens krav om personvernkonsekvensutredning, DPIA, og hvordan skal virksomhetene etterleve dette kravet i praksis? Foredragsholder vil ha en praktisk tilnærming til kravene i personvernforordningen og gjøre rede for hvordan en DPIA kan gjennomføres i praksis.  

 

Advokat, Eli Karine Navestad,
Santander Consumer Bank AS, Lysaker

13:15 Spørsmål til de foregående innleggende

 

 

Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Eli Karine Navestad,
Santander Consumer Bank AS, Lysaker

13:45 Pause
14:00 Formålsbestemthet

Personvernforordningen inneholder krav om at behandling av personopplysninger må være begrunnet i og begrenset til et formål som er saklig begrunnet i virksomheten. Hva betyr dette for virksomhetens adgang til å behandle personopplysninger? Hvordan skal virksomheten forholde seg til kravet om at personopplysninger ikke kan brukes til nye, uforenlige formål? 

Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Advokat, Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

14:45 Sesjon 1
Elektronisk markedsføring og retargeting

Hva må virksomheten være oppmerksom på ved markedsføring på internett/sosiale medier og retargeting? Hva er behandlingsgrunnlaget – hvor langt strekker interesseavveiningen seg og når må virksomheten ha samtykke? Bruk av cookies og lignende teknologier, hvordan ivareta individenes rettigheter osv.  

Advokatfullmektig, Lars Vinden,
Telia Norge AS, Oslo

14:45 Sesjon 2
Personvern, arkiv og offentlighetslovgivning

Foredragsholder blir annonsert senere. 

15:30 Pause
15:45 Hvordan samarbeider tilsynsmyndighetene i Europa ved komplekse og grenseoverskridende saker, hvilke utviklingstrekk ser vi og hva kan vi lære av disse sakene Juridisk seniorrådgiver, Rozemarijn Van Der Hilst-Ytreland,
Datatilsynet, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

September

Mai