Profesjonell forhandling – vanskelige forhandlinger

Slik møter du harde taktikker og vanskelige motparter!

Dette kurset gir deg en enkel og effektiv metode for å endre spillet fra en slitsom styrkeprøve i hvem som skal vinne, til et smidig samarbeid for å finne løsninger som gagner begge. 

Meld meg på

Tid

25. nov.

Påmeldingsfrist: 14. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Har du opplevd motparter som stiller urimelige krav og nekter å fire? Har du investert store mentale og økonomiske ressurser i en langvarig forhandling, bare for å oppleve at motparten krever ytterligere innrømmelser av deg når du trodde avtalen var i havn? Har du blitt frustrert etter vanskelige og kompetitive forhandlinger og tenkt at det må finnes en bedre vei? Da er dette kurset for deg. 

I dette kurset tar vi for oss typiske trekk ved harde taktikker og krevende motparter i forhandlinger. Du blir kjent med effektive teknikker for å nøytralisere effekten av de vanligste tøffe taktikker og blir trent i en praktisk og virkningsfull sekstrinns strategi for å endre spillet fra konkurranse til samarbeid.  

Ved å delta på dette kurset vil du: 

 • Kjenne de viktigste tøffe taktikker i forhandlinger  
 • Forstå grunnlaget for taktikkene som forutsetning for å møte dem effektivt 
 • Ha trent deg i en seks-trinns strategi for å endre spillet fra konkurranse til samarbeid.    

 Kursleder og den faglig "røde tråden" i alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. Han vil trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

Begrenset antall deltakere.

For å delta på kurset skal du ha gjennomført kurset «Profesjonell forhandling», «Strategiske forhandlinger» eller våre forhandlingskurs med lærekrefter fra Harvard. Hvis du har deltatt på kurs fra andre aktører kan du kontakte fagansvarlig jurist før eventuell påmelding. Vi ønsker å legge til rette for best mulig utbytte.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som forhandler eller deltar i forhandlinger i forbindelse med sitt arbeid. Kurset passer også for ledere, tillitsvalgte og andre som trenger forhandlingskompetanse.

Program /

Skriv ut
8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Fra konkurranse til samarbeid

Emner som gjennomgås:

 • Vanskelige forhandlinger som fenomen og problem
 • Virkninger og risiko ved kompetitive taktikker
 • Seks trinns strategi for å håndtere kompetitive forhandlinger
  • Forberedelser
  • Selvkontroll
  • Forståelse
  • Nøytralisering
  • Fasthet
  • Invitasjon
 • Vanskelige forhandlinger og forhandlingsetikk


Arbeidsform: Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum.

Professor Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter og avsluttes
16:00 Kursslutt

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Forhandlinger

Innen området «Forhandling» tilbyr JUS kursrekken "Profesjonell forhandling"som består av et grunnkurs og to påbygningskurs. Vi har også kurs i forliksforhandlinger og kontraktsrisiko. Hver sommer (juni) arrangerer JUS forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Meklingsutdanningen som JUS holder hver høst finner du under området "Alternativ tvisteløsning". Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget