Sakskostnader i forvaltningsretten

På dette kurset får du besvart spørsmål som: Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Forholdet til bestemmelser i særlovgivningen og alminnelige erstatningsrettslige regler gjennomgås også.

Meld meg på

Tid

5. des.

Påmeldingsfrist: 6. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Hotel Neptun, Valkendorfsgaten 8, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 2 700 NOK

Andre: 3 300 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Forvaltningsloven § 36 gir rett til å kreve sakskostnader fra forvaltningen der en part vinner frem med å få endret et vedtak til sin gunst. Praktiseringen av bestemmelsen har voldt vansker på en rekke punkter. Bestemmelsens innhold er utpenslet i en omfattende praksis fra Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling samt spredte rettsavgjørelser. På kurset dykker vi dypere i kildene. Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Disse og andre praktisk viktige spørsmål blir besvart. Forholdet til bestemmelser i særlovgivningen og alminnelige erstatningsrettslige regler gjennomgås også. Vi ser dessuten nærmere på forholdet til tilgrensende regelsett om sakskostnader, herunder tvistelovens bestemmelser. 

 Mot slutten av kurset er det satt av god tid til å stille spørsmål, som vil bli besvart av foredragsholderne. Deltakerne oppfordres til å sende spørsmål de ønsker belyst til arnulf.tverberg@jd.dep.no innen 29. november 2019. 

 

Hvem passer kurset for?

Jurister i forvaltningen, advokater i offentlig og privat sektor og dommere.

Program

9:45 Velkomstkaffe og registrering
10:15 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

11:00 Pause
11:15 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 fortsetter Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

12:00 Lunsj
12:45 Forholdet til tilgrensende regelsett om sakskostnader, herunder tvistelovens regler Advokat, Jørgen Vangsnes,
Regjeringsadvokaten, Oslo

13:30 Pause
13:45 Utvalgte problemstillinger og spørsmål - panel Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Advokat, Jørgen Vangsnes,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Februar

April