Tariffavtaletolkning

I dette kurset får du en innføring i tariffavtaletolkning

Meld meg på

Timer

1 juridisk time

Fagområde

Publisert: 2. jan. 2019

Ajourført: 2. jan. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 900 NOK ekskl. mva.

Andre: 1 450 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tariffavtaletolkning er en spesiell form for avtaletolkning, som får betydning for mange ansatte og arbeidsgivere. Tariffavtalen inngås mellom to tariffparter og får bindende virkning for mange flere enn ved vanlig avtaletolkning. Tariffavtaletolkning er en særegen avtaletype og må tolkes i lys av disse særtrekkene. Selv om tariffavtalene har et lovspreg, så er, og blir det avtaler. Det er derfor tariffpartenes oppfatning av regelverket vi søker etter, og ordlyden er det fremste beviset for hva partene har ment. Der hvor ordlyden ikke gir veiledning kan andre momenter bli sentralt.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater, jurister og rådgivere som ønsker å lære mer om tariffavtaler og om hvordan disse tolkes

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning Advokat Anne-Beth Engan,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

Advokat Kjetil Sandnes,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

Leksjon 2: Innledende om noen tariffrettslige særtrekk
Leksjon 3: Generelt om tolkning
Leksjon 4: Ordlyden
Leksjon 5: Betydningen av praksis
Leksjon 6: Kort om klarhetskravet
Leksjon 7: Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 2. januar 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato elelr så lenge du har aktivt abonnement. 

Publisert: 2. jan. 2019

Ajourført: 2. jan. 2019

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget