Tariffavtaletolkning

I dette kurset får du en innføring i tariffavtaletolkning

Meld meg på

Timer

1 juridisk time

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 850 NOK

Andre: 1 350 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tariffavtaletolkning er en spesiell form for avtaletolkning, som får betydning for mange ansatte og arbeidsgivere. Tariffavtalen inngås mellom to tariffparter og får bindende virkning for mange flere enn ved vanlig avtaletolkning. Tariffavtaletolkning er en særegen avtaletype og må tolkes i lys av disse særtrekkene. Selvom tariffavtalene har et lovspreg, så er og blir det avtaler. Det er derfor tariffpartenes oppfatning av regelverket vi søker etter, og orlyden er det fremste beviset for hva partene har ment. Der hvor orlyden ikke gir veiledning kan andre momenter bli sentralt.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater, jurister og rådgivere som ønsker å lære mer om tariffavtaler og om hvordan disse tolkes

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning Advokat, Anne-Beth Engan,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

Advokat, Kjetil Sandnes,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

Leksjon 2: Innledende om noen tariffrettslige særtrekk
Leksjon 3: Generelt om tolkning
Leksjon 4: Ordlyden
Leksjon 5: Betydningen av praksis
Leksjon 6: Kort om klarhetskravet
Leksjon 7: Oppsummering og avslutning
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 2. januar 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Oktober

November

September