Utbyggingsavtaler

Etter å ha sett dette e-kurset vil du ha en grunnleggende forståelse av utbyggingsavtaler og tilknyttet regelverk, slik som rekkefølgebestemmelser og opparbeidelsesplikten i plan- og bygningsloven.

 

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtaler? Og hva hvis utbygger stiller påkravsgaranti i forbindelse med utbyggingsavtalen - er rekkefølgebestemmelsene så oppfyllt?  I utbyggingsavtaler møter du offentlig rett (plansiden) og privatrett (avtalesiden); en ekte hybrid. Du skal beherske begge deler uansett om du representerer kommunen eller utbyggeren. Dette kurset gir deg et godt grunnlag til å arbeide med utbyggingsavtaler og være forberedt på de situasjoner du skal ta stilling til underveis i prosessen. 

Etter endt kurs vil du ha en grunnleggende forståelse av utbyggingsavtaler og tilknyttet regelverk, slik som rekkefølgebestemmelser og opparbeidelsesplikten i plan- og bygningsloven.

 

Hvem passer kurset for?

Dette e-kurset er primært rettet mot advokater, men passer også for andre som arbeider innenfor feltet, og særlig for deg som arbeider i kommunen med å forhandle utbyggingsavtaler, på vegne av kommunen.

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • En avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger
 • Hvorfor inngås utbyggingsavtaler
 • En hybrid, delvis avtale og delvis offentlig forvaltning
 • Saksbehandlingsregler: Forutsigbarhetsvedtak, oppstart av forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring
Advokat, Tone Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Leksjon 2 – Den generelle opparbeidelsesplikten

 • Pbl. § 18-1 gjelder alle eiendommer
 • «Til og langs eiendommen»
 • Lovens bredde- og dimensjonsbegrensninger
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen
 • Sammenhengen med refusjon, ekspropriasjon og utbyggingsavtaler
Leksjon 3 – Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan

 • Kort om reguleringsplanlegging og bakgrunn for rekkefølgekrav
 • Pbl. § 12-7 og grensene for hva det kan gis bestemmelser om
 • Nærmere om saklig sammenheng og planfaglig nødvendig
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen 
 • Noen eksempler
Leksjon 4 – Litt om refusjon og ekspropriasjon

 • Summarisk innføring i tvungen kostnadsdeling
 • Summarisk innføring i ekspropriasjon til gjennomføring av infrastruktur
Leksjon 5 – Utbyggingsavtaler – generelt

 • Partene
 • Hva kan det inngås avtaler om og typiske tema for avtaler
 • Områdemodeller
 • Besørge og bekoste
 • Anleggsbidrag (kontantbidrag og/eller realytelse) 
Leksjon 6 – Utbyggingsavtaler – nærmere om nødvendighets- og forholdsmessighetsbegrensningen

 • Pbl. § 17-3 nødvendig og forholdsmessig
 • Hva er kommunens bidrag og dets betydning for hvor mye som kan forventes av utbygger
Leksjon 7 – Utbyggingsavtaler – to eksempler

 • Nytt kryss i Søgne
 • Opprustning av sentrum i Sandnes
Leksjon 8 – Utvalgte tema

 • Forbudet mot utbyggingsavtaler om sosial infrastruktur
 • Mva-avtaler
 • Håndtering av «gratispassasjerer»
Leksjon 9 – Pågående rettsprosesser

 • Selvaag-dommen
 • Tullin-dommen
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidpunkt, 28. oktober 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober