Voldgiftsdommerutdanningen

JUS tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Danske Advokater, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den norske Advokatforeningen og ICC i Paris.

Pågår

Tid

27. jan. – 4. jun.

Påmeldingsfrist: 6. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

40 juridiske timer

Fagområde

Sted

Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København, DENMARK

Kursavgift

Medlemmer: 53 000 NOK

Andre: 63 000 NOK

JUS I SAMARBEID MED ANDRE

Hva lærer du?

Grunnet koronasituasjonen vil det dessverre ikke være mulig å reise til Paris eller København på denne siden av sommeren. Vi er derfor nødt til å utsette modul 3 av Voldgiftsdommerutdanningen. Vi kommer tilbake med informasjon og datoforslag for modul 2 og 3, og takker for tålmodigheten og forståelsen i denne vanskelige situasjonen. 

Utdanningen tilbys i samarbeid med Danske Advokater, Dansk Forening for Voldgift,Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforeningen/Juristenes utdanningssenter og ICC i Paris.

NB! Antallet plasser er begrenset og påmeldingsfrist er 6. januar.

Utdanningen er bygd opp av tre moduler, hver på to dager. De to første modulene avholdes i København mens den siste modulen gjennomføres i Paris hos ICC. De to første modulene avholdes på dansk. Den tredje modulen foregår på engelsk. 

Målet med utdanningen er å kvalifisere advokater som ønsker oppdrag som voldgiftsdommere. Undervisningsformen er en blanding av foredrag, diskusjoner og voldgiftsspill, som har til formål å trene deltakerne i de praktiske problemstillinger som en voldgiftsdommer typisk møter i nasjonale og internasjonale voldgifter. 

På utdanningen gjennomgår vi alle fasene i en voldgift: Rettsgrunnlaget, fortolkning av avtaler, habilitet, ugyldighet, samarbeidet med parter og andre voldgiftsdommere, forberedelsen, de muntlige forhandlingene, prosessen, avhøringer, utforming af kjennelsen og fullbyrdelsen. Vi ser på spørsmål om honorar, organiseringen av det praktiske arbeidet samt andre forretningsmessige forhold.  Arbeidet i nasjonale såvel som internasjonale voldgifter behandles.

De ansvarlige for utdanningen er:

 • Højesteretsdommer Jon Stokholm
 • Advokat (H) Jeppe Skadhauge

Disse deltar som undervisere fra Danmark og Norge:

 • Højesteretsdommer Jon Stokholm, Danmarks Højesteret
 • Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle
 • Advokat Per Magid, Rovsing & Gammeljord
 • Advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen, Norge
 • Advokat Stephen Knudtzon, Norge
 • Advokat Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
 • Landsdommer Julie Arnth Jørgensen, Østre Landsret
 • Dr. jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet
 • Advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun
 • Generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
 • Advokat Rene Offersen, DLA Piper
 • Professor Peter Arnt Nielsen, CBS
 • Advokat Eigil Lego Andersen, Nielsen Nørager Advokatkontor

 

I tillegg medvirker voldgiftsdommere fra andre land enn Danmark og Norge.

Det utstedes sertifikat når utdanningen er gjennomført.

Reise og opphold i København og Paris ordnes av hver enkelt. 

Det blir forhåndsreservert et antall hotellrom, som deltakerne får mulighet for å bestille, garantere for ankomst via kredittkort samt betale direkte til hotellet ved utsjekking.

Det blir planlagt en felles middag i Paris - informasjon om denne kommer senere.

Lunsj og annen pauseservering er inkludert i kursavgiften.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater som har erfaring som partsrepresentanter i voldgiftssaker, og som ønsker å kvalifisere seg som voldgiftsdommere.

Samling 1

10:00 Modul 1 - dag 1

Temaer på første modul er: Rettsgrunnlaget, voldgiftsdommer/oppmannsrollen, habilitet, virksomhetens internasjonale prosess-strategier og om valget mellom voldgift og domstol, regionalt og globalt. Tilrettelegging av voldgiften og voldgiftsprosessen, institusjonell voldgift, ad hoc voldgift og ”fast track voldgift”. Den muntlige forhandlingen. 

 

 

9:00 Modul 1 - dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.

Skriv ut hele programmet

Samling 2

10:00 Modul 2 - dag 1

Her får deltakerne prøve krefter med en fiktiv voldgiftssak. Alle tildeles en rolle i et antall 3-mannsvoldgifter. Spillet utvikler seg i flere ”akter”, hvor det blant annet blir fokusert på forholdet mellom formannen og sidedommerne.  Et lag med vandrende dommere følger og coacher deltakerne.

 

I denne modulen gjennomgår vi også praktiske spørsmål i forbindelse med fortolkning av klausuler i voldgiftsavtaler og utformingen av voldgiftskjennelsen. Vi ser på eventuelle feil, ugyldighet og ansvar samt på honorar-spørsmålet – hva skal voldgiftssaken koste.

 

 

9:00 Modul 2 - dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.

Skriv ut hele programmet

Samling 3

13:00 Modul 3 - dag 1

Den siste modulen holdes hos ICC International Court of Arbitration, hvor deltakerne blir presentert for de spillereglene som gjelder i et internasjonalt institutt.

Vi gjennomgår også de forholdene som du, som voldgiftsdommer, skal være særlig oppmerksom på når du deltar i en internasjonal voldgift.

9:00 Modul 3, dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.

Skriv ut hele programmet

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år - neste gang i 2020. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November