Webinar: Oppdatert Schrems II-veiledning og ny standardavtale for overføring

Meld meg på

Tid

28. sep.

Påmeldingsfrist: 27. sep.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK

Andre: 2 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den kontroversielle Schrems II-dommen fra EU-domstolen har store konsekvenser for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS. EU-domstolen oppstiller en rekke vilkår som må være oppfylt for at slik overføring skal være lov. Det europeiske personvernrådet (EDPB) har kommet med en utfyllende veiledning om Schrems II-dommen.  Nå har det gått noen måneder og vi ser allerede tegn til nye og endrede vilkår samt praksis.  Thomas, Hedda og Tobias gir oppdatering på endringene som har skjedd siden sist. 

Program

8:45 Gjør deg klar til webinar!
9:00 Schrems II og nye overføringsavtaler fra EU

 I dette webinaret vil partner Thomas Olsen fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og advokat Hedda Emilie Bratt fra Advokatfirmaet Berngaard gjennomgå de skjerpede overføringsreglene som følge av EU-domstolens «Schrems II»-avgjørelse og Personvernrådets oppdaterte veiledning fra 18. juni 2021. I webinaret blir det også en gjennomgang av EU-kommisjonens nye standardavtale for overføring av personopplysninger av 4. juni 2021. Webinaret vil ha en praktisk tilnærming til hva norske virksomheter må gjøre for å etterleve de skjerpede kravene, både med hensyn til eksisterende overføringer og ved anskaffelse av nye IT-tjenester.

Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Advokat, Hedda Emilie Bratt,
Advokatfirmaet Berngaard AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Datatilsynets syn på dommen og etterlevelse

Det har gått et år siden dommen falt og Personvernrådet har kommet med sin oppdaterte veiledning. Hvilke erfaringer har Datatilsynet gjort seg i denne perioden? Hva er status i Datatilsynets pågående saker om Schrems II? Hva forventes av virksomheter, og hvordan vil Datatilsynet håndheve reglene dersom man mottar en klage?

 

 

Seksjonssjef, Tobias Judin,
Datatilsynet, Oslo

11:00 Q&A

Deltakerne har anledning til å stille spørsmål til foreleserne.

11:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober