Webinar: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser

Meld meg på

Tid

18. okt.

Påmeldingsfrist: 17. okt.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Patenter meddeles etter patentloven § 1 første ledd på «oppfinnelser» innenfor «ethvert teknisk område». Etter § 1 andre ledd er imidlertid «noe som bare utgjør ... programmer for datamaskiner» unntatt fra patenterbarhet. I praksis er det likevel i stor grad åpnet for patentering oppfinnelser som omfatter datamaskinprogrammer.

Målet med kurset er å gi en oversikt over mulighetene til og begrensningene i patentering av slike informasjons-teknologiske oppfinnelser i lys av nyere praksis fra Det europeiske patentverket.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, patentingeniører og andre som jobber med patent, samt de som jobber i skjæringspunktet mellom immaterialrett og teknologi.

Program /

Skriv ut
9:00

 • Informasjonsteknologiske oppfinnelser – aktualitet og oversikt
 • Annen rettslig beskyttelse av informasjonsteknologi
 • Teknikkbegrepet – kravet til «teknisk karakter»
 • Forholdet mellom kravet til «oppfinnelse» og kravene til «nyhet» og «oppfinnelseshøyde»
 • Skillet mellom implementering og underliggende databehandling
 • Implementering på en datamaskin 

 

Kort pause (10 min)

 

 • Underliggende databehandling som (etter omstendighetene) kan begrunne patenterbarhet
  • (Grafiske) brukergrensesnitt
  • Datasimulering
  • Bioinformatikk
 • Underliggende databehandling som ikke kan begrunne patenterbarhet
  • Forretningsmetoder
  • Spill
  • Andre anvisninger for intellektuell virksomhet
 • Særlig om kravsutformingen – maskinkrav, programkrav og signalkrav
Førsteamanuensis Torger Kielland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

10:30 Pause
10:40 Q&A moderert av Harald Irgens-Jensen Professor Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:00 Kursslutt

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom 18. oktober. Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. For medlemmer av Advokatforeningen registreres etterutdanningstimer automatisk.

Kontaktpersoner

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i oktober/november hvert år. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget