Advokatkurset – 4

Digitalt

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 25 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Merk: Advokatkurset 4 er digitalt.

Tid

18. sep. – 25. okt.

Påmeldingsfrist: 20. aug.

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 17 250 NOK

Andre: 17 250 NOK

UTDANNING

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling må du ta advokatkurset. Gjennom dette kurset får du kunnskap om de etiske retningslinjene for utøvelse av advokatyrket samt kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet. I tillegg blir du fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Etter kursets siste samling skal deltakerne besvare en skriftlig hjemmeoppgave. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og cirka 12 timer med praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening: En sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og få praktiske opplysninger om Advokatkurset.

De av kursets emner som tar for seg de formelle sidene ved advokatansvaret, som regler knyttet til antihvitvasking, Advokatregnskapet og innføring i advokatetikk, blir gitt som e-kurs før og mellom samlingene.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1 / / /

Skriv ut
9:00 Vær pålogget i zoom gjerne fra 0850. Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

  • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
  • Risikostyring og advokatvirksomhet
  • Klient kommunikasjon
  • Diskusjoner og dilemmatrening
Partner Anniken Ramse,
Advokatfirmaet Seland I Rødl & Partner AS, Oslo

Fagsjef Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Odlo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Pause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

  • Forståelse av hva forhandling er
  • Modeller for forhandling
  • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
  • Advokaten som forhandler
  • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
  • Grupperoppgaver
Sertifisert mekler Ane Sofie Tømmerås,
Mekler1, Sarpsborg

Advokat Anniken Qvale,
Advokatfirmaet Solver AS, Oslo

14:15 Pause
14:25 Forhandlinger/konfliktløsning
15:30 Pause
15:40 Foredraget fortsetter
16:15 Slutt for dagen

Samling 2 / / /

Skriv ut
8:50 Vær pålogget i zoom gjerne fra 0850
9:00 Avhør av parter og vitner Advokat/partner Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak (her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt første kursdag

Kontaktpersoner

Advokatkurset

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. JUS har 30 års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Mer informasjon om Advokatkurset finner du i toppmenyen på jus.no

Mer informasjon om fagutvalget