Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Svein Borgen på mobil 97 61 10 04 eller sbo@jus.no. 


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs