Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

Velkommen til årets oppdateringskurs, hvor vi skal innom aktuelle temaer og endringer innen et spennende rettsfelt i stadig utvikling.

Tid

31. okt. – 1. nov.

Påmeldingsfrist: 2. okt.

Timer

10 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Farris Bad, Fritzøe Brygge 2, LARVIK

Kursavgift

Medlemmer: 6 200 NOK

Andre: 7 900 NOK

Pris for abonnenter 2 500 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige oppdateringskurset i patent-, varemerke- og designrett vil behandle aktuelle temaer og endringer innenfor rettsfeltet. I år vil vi blant annet se på forholdet mellom immaterialrett og skatt, passivitet i varemerkeretten og nyhetskravet i patentretten. I tillegg vil deltakerne i år kunne velge mellom temaer i to parallellsesjoner på første dag. På kursets andre dag vil vi få høre om designretten i Norge og EU og håndhevingsretten. Vi avslutter dagen med en etikk time som vil være godkjent for i henhold til Advokatforeningens etterutdanningskrav. Mer om de enkelte foredrag finner du nærmere beskrevet i programmet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, patentingeniører og saksbehandlere i patentkontorene og saksbehandlere hos Patentstyret.

Program / /

Skriv ut
9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av varemerke- og designretten Advokatfullmektig Morten Smedal Nadheim,
CMS Kluge Advokatfirma AS

10:45 Pause
11:00 Oppdatering av patentretten

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen gjennomgår rettsutviklingen av patentretten det siste året. Både endringer på lovgivningssiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis vil bli belyst.

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Skatt og IP Advokat Morten Sandli,
Advokatfirmaet Schjødt AS

12:45 Lunsj
13:45 Sesjon 1
Parallellsesjon 1: Hvem eier innarbeidelsesvernet for et varemerke?

Et varemerke kan oppnå innarbeidelse gjennom bruk. Dette kan skje ved at en eller flere parter bruker varemerket, med eller uten formelle relasjoner og med ulikt omfang. Dette kan skape en del ulike problemstillinger som søkes belyst i foredraget fra et praktisk ståsted.

Advokatfullmektig Espen Thomas Riseng,
Advokatfirmaet Zacco AS, Oslo

13:45 Sesjon 2
Parallellsesjon 2: Kravet om troverdighet i patentretten

En oppfinnelse må løse et teknisk problem. Hvilke krav stilles til innholdet i patentsøknaden om å underbygge at oppfinnelsen faktisk virker? Kan søkeren sende inn dokumentasjon i etterkant for å supplere informasjonen søknaden? Dette er spørsmål som er gjenstand for diskusjon i Norge og resten av Europa, senest i lys av EPO Enlarge Board of Appeals avgjørelse i sak G 2/21. Foredraget gir en innføring i troverdighetskravet ('plausibility'), og ser på hvor vi står i etterkant av avgjørelsen fra Enlarge Board of Appeal.

Advokat Nora Sandvik Bratheim,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Sesjon 1
Parallellsesjon 3: Passivitet i varemerkeretten

Foredraget diskuterer virkningene av varemerkehavers passivitet. Reglene om bruksplikt retter seg mot merkehavers manglende bruk av merket, og reglene om preklusjon retter seg mot manglende håndheving av merket. Utenfor de lovregulerte situasjonene oppstår spørsmålet om, og eventuelt hvor langt, varemerkeloven kan suppleres med ulovfestede norske regler om rettighetstap som følge av passivitet. Siden varemerkeretten er harmonisert gjennom EØS, kan EU/EØS-retten sette grenser for adgangen til å supplere varemerkeloven med ulovfestede regler om rettighetstap som følge av passivitet.

Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Professor Inger Ørstavik,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14:45 Sesjon 2
Parallellsesjon 4: Enhetspatentet /UPC

Den europeiske patentdomstolen (UPC) og enhetspatentet trer i kraft 1. juni 2023. Hvilken betydning har de nye europeiske nyvinningene for norske virksomheter, og hvilke valg står de overfor? Strategi- og risikovurderinger ved patentering og i søksmålssituasjoner.

Advokat Anne Marie Sejersted,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

15:30 Pause
15:45 Oversikt over nytt regelverk fra EU og rettigheter til data (Data Act mm) Professor Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

16:30 Pause
16:45 Beregning av erstatnings- og vederlagskrav Seniorpartner Jostein Skaar,
Oslo Economics AS

17:30 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Middag for de som bor på hotellet

Kontaktpersoner

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i oktober/november hvert år. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist.


Mer informasjon om fagutvalget