Masterclass i personskadeerstatningsrett

Utenlandske skadelidte i bilansvarssaker og yrkesskader hvor skaden skjer i Norge