Nytt i barnevernsretten

Tingrettsdommer Rikke Lassen gir deg en gjennomgang av hva som har skjedd i barnevernsretten det siste året.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 25. apr. 2024

Kursavgift

Medlemmer: 1 600 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 200 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tingrettsdommer Rikke Lassen tar oss med på sin årlige gjennomgang av hva som har skjedd i barnevernsretten siden fjorårets kurs; lovgivning, rettspraksis, lovforslag, utredninger og annet som rører seg.

Dette er et av temaene fra det årlige barnerettskurset!

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider som advokater, i barnevernet og andre offentlige etater, som dommere, på universiteter/høyskoler og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål

Leksjoner

Nytt i barnevernsretten 2024

Tingrettsdommer Rikke Lassen tar oss med på sin årlige gjennomgang av hva som har skjedd i barnevernsretten siden fjorårets kurs; lovgivning, rettspraksis, lovforslag, utredninger og annet som rører seg.

tingrettsdommer Rikke Lassen,
Oslo tingrett, Oslo

Nytt i barnevernsretten 2024 II

Tingrettsdommer Rikke Lassen tar oss med på sin årlige gjennomgang av hva som har skjedd i barnevernsretten siden fjorårets kurs; lovgivning, rettspraksis, lovforslag, utredninger og annet som rører seg.

tingrettsdommer Rikke Lassen,
Oslo tingrett, Oslo

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Overnatting

Hvor som helst (10.04.24-11.04.24) Kr 0
Hvor som helst (11.04.24-12.04.24) Kr 0
Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Publisert: 25. apr. 2024

Kontaktpersoner

Barnerett

Barnerett tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Sentralt står ivaretakelse av barns interesser og rettigheter, samt behov i forhold til foreldre og samfunnet forøvrig. Problemstillinger kan blant annet omhandle hvem som regnes som foreldre, farskap, foreldreansvar og -forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling. JUS holder årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Primært avholdes Det årlige barnerettskurset på våren som i større grad fokuserer på barnevernsrettslige problemstillinger, samt Barnerettsdagen på høsten som gjerne konsentrerer seg om andre barnerettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget