Opplæringsloven kap. 9A

Hensyn som kapittel 9A skal beskytte – hvorfor lovregulering?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og i dette e-kurset skal vi snakke om hva som ligger i opplæringslovens kapittel 9A. Hvilke rettigheter og plikter gjelder? 

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 1. jul. 2023

Kursavgift

Medlemmer: 1 600 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 200 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og for samfunnets demokratiske utvikling og velferd. Utdanningsretten har fokus på alle faser i utdanningsløpet fra barnehage, via grunnskole og videregående skole, til universitet og høgskole.

Dette kurset gir deg en innledning til Opplæringsloven kapittel 9A, før det tas en grundigere gjennomgang av følgende tema:

  • Aktivitetsplikten
  • Følge med-plikten og gripe inn-plikten
  • Varslingsplikten
  • Undersøkelsesplikten
  • Tiltaksplikten

For deg som jobber i skolen:
Kurset gir deg en god innføring i lovverket, og er godt for å underbygge informasjon og veiledning skolene og kommunene får fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalteren. Her får du gode eksempler fra skole, og temaer som jobbes med kontinuerlig gjennom et skoleår. Kurset med kursdokumentasjonen kan også fungere som et verktøy for ledere i arbeidshverdagen.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, ansatte i departement, direktorat, statsforvalterne, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, ikke-jurister som arbeider og som har erfaring på utdanningsfeltet.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledende om oppll. kap 9A Seksjonssjef Kjersti Botnan Larsen,
Statsforvalteren i Oslo og Viken , Oslo

Leksjon 2: Overordnet om aktivitetsplikten
Leksjon 3: Følge med-plikten og gripe inn-plikten
Leksjon 4: Varslingsplikten
Leksjon 5: Undersøkelsesplikten
Leksjon 6: Tiltaksplikten

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min JUS", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har et aktivt abonnement.

Publisert: 1. jul. 2023

Kontaktpersoner

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde og har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettslige problemstillinger som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. Juridiske problemstillinger knyttet til lærere og elevers rettigheter og plikter står sentralt. Eksempler på temaer er bruk av tvang og makt i skolen, digitale læringsverktøy, tilrettelegging for elever med særlige behov, forsvarlighetskrav, sanksjoner og samarbeid med andre myndigheter, eller tverrfaglige temaer som arbeidsrett i skolen eller relevante menneskerettigheter. Hver høst arrangeres Det årlige kurset i utdanningsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring på rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget