Personvern etter GDPR

Få praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene!

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 27. feb. 2018

Ajourført: 27. feb. 2018

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Med dette e-kurset får du en oversikt over de nye personvernreglene. Her får du praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse etter de nye reglene.

Hvem passer kurset for?

Alle som trenger en introduksjon til personvern og det nye regelveket

Godt gjennomført e-kurs. Enkelt å følge med, samtidig fint å kunne pause og spole tilbake dersom det var noe man ikke fikk med seg. Godt faglig utbytte for tiden man bruker.

Tidligere deltaker

Leksjoner

Del 1.1: Innledning

  • Oversikt over regelverket
  • Sentrale begreper
Senioradvokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

Senioradvokat Cecilie Rønnevik,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Del 1.2: Innnledning

  • Oversikt over personvernprinsippene 
  • Hva er nytt med EUs personvernforordning?
Del 2: Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

• Formålsbestemthet (inkl. uforenlighet)
• Rettslig grunnlag
• Særlig om samtykke
• Sletting

Del 3: Registrertes rettigheter

• Informasjon
• Innsyn og dataportabilitet
• Rett til å kreve retting, sletting
• Begrense, protestere/reservere, trekke samtykke  tilbake
• Klagerett og rett til erstatning

Del 4: Datatilsynets roller og oppgaver
Del 5: Outsourcing og skytjenester

• Roller og ansvar
• Valg og bruk av leverandør
• Databehandleravtale
• Særlig om skytjenester

Del 6: Overføring av personopplysninger
Del 7: Særlig om databehandlers plikter

• Informasjonssikkerhet
• Databehandleravtale

Del 8: Personvernrådgiver

• Når påkrevet
• Krav til personvernrådgiver

Del 9: Tiltak for å sikre og påvise etterlevelse

• Dokumentasjonskrav etter GDPR
• Internkontroll
• Eksempel protokoll
• Personverndokumentasjon 

Del 10: Personvern i praksis

• Personvernprosjekt
• Vanlige avvik

Del 11: Oppsummering - noen råd på veien

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 27. februar 2018.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 27. feb. 2018

Ajourført: 27. feb. 2018

Kontaktpersoner

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018.


Mer informasjon om fagutvalget