Kjøpsvilkår

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

Påmelding

Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Hotell

Dersom hotellreservasjonen er foretatt gjennom Juristenes Utdanningssenter er hovedregelen at overnattingen betales av den enkelte deltaker, direkte til hotellet. Vi tar forbehold om eventuelle gebyrer som påløper ved for sen avbestilling.

Betingelser e-kurs

Ved kjøp av e-kurs gis det en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til kurset. E-kursene er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet. Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille.

Avmeldingsregler

  • Avmelding tre uker før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
  • Avmelding en uke før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
  • Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste.
  • Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille.
  • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, men plassen kan overføres til annen kollega
  • For Advokatkurset, Meklingsutdanningen og Advokatassistent DNA gjelder egne regler ved sykdom

Dersom avmeldingsreglene avviker fra ovennevnte, vil det være beskrevet i kursannonsen.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjonen tilgjengeliggjøres elektronisk. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Juristenes Utdanningssenter og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Deltakerlister

Deltakerlisten tilgjengeliggjøres elektronisk til kursets deltakere og foredragsholdere, med deltakernes fulle navn og arbeidsgiver.

Kursbevis
Etter endt kurs vil du finne ditt kursbevis under «min side» på jus.no

Advokatkursets vitnemål

Vitnemålet er et verdipapir, og en eventuell kopi vil bli fakturert med kr 500,-.
Henvendelser kan rette til anh@jus.no, eller juskurs@jus.no

Personvern (gå til siden)

Formål med behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bestilling av hotellrom, utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser.

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Juristenes Utdanningssenters kurs og etterutdanning kan du kontakte oss på juskurs@jus.no