Anders Matheson Hegna

Anders Matheson Hegna er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo, hvor han jobber med et bredt spekter av saker innen offentlig rett og privat rett. Han leder Kommuneadvokatens faggruppe for kontrakt og entrepriserett. Anders prosederer jevnlig saker for domstolene, og har lang erfaring med forhandlinger og mekling.