Anniken Qvale

Anniken Qvale har mange års erfaring som advokat, og jobber i dag for advokatfirmaet Solver. I tillegg til å være advokat arbeider hun også som mekler, og er blant annet ekstern mekler for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Anniken Qvale er har holdt kurs og foredrag innen mekling og konflikthåndtering, og er ellers brennende engasjert i å løse saken på lavest mulig nivå.