Beatrice Ignacius

Beatrice er spesialisert innen immaterialrett, e-handel og markedsføring, IT-kontrakter, telekom og personvern. Hun bistår jevnlig nasjonale og internasjonale kunder med juridisk rådgivning og prosessoppdrag innen disse områdene. Beatrice har blant annet erfaring med vurdering av opphavsrettslige problemstillinger og bruk av beskyttet materiale på internett, registrering og håndheving av varemerkerettigheter, utforming av markedsføring og brukervilkår, utarbeidelse av kontrakter, samt gjennomføring av prosjekter for etterlevelse av personvern.