Christian Reusch

Advokat Christian Reusch er partner og leder for prosedyreteamet hos Simonsen Vogt Wiig advokatfirma. Christian har sin advokatbakgrunn fra Regjeringsadvokaten, der han var ansatt fra 1999 – 2017. Christian var utreder for Tvistemålsutvalget som utredet tvisteloven i NOU 2001: 32 Rett på sak, og han er medforfatter til Tvisteloven – kommentarutgaven. Han har omfattende prosedyreerfaring fra Høyesterett og andre domstoler.