Dag Røed

Advokat Dag Røed er advokat i kontorfellesskap med advokat Helge Hjetland i Horten. Han har arbeidet med konkurs og familie, arv og skifte i mange år. Røed har spesialisert seg innen megling, både med utdanning fra USA og Norge. Røed har også meglet en rekke saker som ekstern rettsmekler i domstolene og også meglet en rekke saker i utenrettslig meglinger.