Gunhild Lærum

Gunhild Lærum er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven.
Hun er fast forsvarer for Romerike og Glåmdalen tingrett og Eidsivating Lagmannsrett.
Hun er vært forsvarer i flere større straffesaker, som Lommemannsaken, de største nettovergrep-sakene og flere drapssaker. Sist som forsvarer til kvinnen som drepte sine barn på Lørenskog.
Hun har undervist på politihøgskolen ved flere anledninger om forsvarer-rollen og gjeste-forelest på flere høgskoler og universitet.