Inger M. Hamre

Inger Hamre har bygget opp og drevet biblioteket på Senter for europarett ved UiO siden tidlig på 1990 tallet. Hun har holdt kurs i EU/EØS rettskilder for jusstudenter, ansatte ved Juridisk fakultet og for ansatte i advokatfirmaer og offentlige institusjoner. Hun har hatt ansvaret for biblioteket på Avdeling for energi- og petroleumsrett, og også vært tilknyttet juridisk fakultetsbibliotek.