Kari Sigurdsen

Kari Sigurdsen er partner i Advokatfirmaet Haavind AS, og er tilknyttet avdelingen for Arbeidsliv og virksomhetsstyring. Sigurdsen har spesialkompetanse innen arbeidsrett og prosedyre. Hun rådgir klienter og prosederer saker for domstolene innen arbeidsrett og andre rettsområder.
Hun har prosedert et betydelig antall saker for alle domstoler, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2019.