Kristina Stenvik

Kristina har en mastergrad i jus fra 2016, og skrev masteroppgave innenfor patentrett, med tittelen “Patent protection of medical methods - A comparative analysis of European and US law”. Hun har også en LLM i Intellectual Property and Information Technology Law fra Fordham University i New York. Kristina har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen, der hun hovedsakelig jobbet med immaterialrett, markedsføringsrett, og alminnelig kontrakts- og selskapsrett, og som universitetslektor. Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett siden 1.8.2020.