Monica Viken

Monica Viken er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hennes doktoravhandling fra Copenhagen Business School er fra 2011 og omhandler «Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett». Hun forsker innen kontraktsrett, immaterialrett og markedsføringsrett, herunder emner som kombinerer disse rettsområdene. Hun har vært instituttleder for Institutt for rettsvitenskap og styring og er i dag faglig ansvarlig for bachelor- og masterstudiet i rettsvitenskap ved BI. Viken er også leder av Markedsrådet.»