Oda Hellenes Ekre

Oda jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning samt compliance og granskning, med særlig vekt på offentlige anskaffelser. Hun har svært bred erfaring med å bistå leverandører og oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser, og har særlig kompetanse på anskaffelsesrettslig tvisteløsning. Hun er en mye brukt foredragsholder og holder årlig en rekke foredrag og kurs i anskaffelsesrett.