Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved UiO med spesialisering innen immaterialrett og europarett. Han fullførte sin doktorgrad i 1999 med avhandlingen "Spredning av verkseksemplar om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk". Etter å ha praktisert som advokat fra 1999 til 2001, vendte han tilbake til UiO. Han har vært instituttleder ved Institutt for privatrett (2008-2011), leder av Senter for europarett (siden 2020) og forskningssenteret EurNor (siden 2023), har vært styreleder i Opphavsrettsforeningen (2014-2023) og er leder av Vederlagsnemnda (siden 2003). Rognstad har skrevet en lang rekke bøker og artikler publisert nasjonalt og internasjonalt.