Ranveig Sanner-Kristoffersen

Ranveig Sanner-Kristoffersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider som seniorrådgiver i Helfo kontroll. Hun har lang erfaring innen risikobasert etterkontroll og er i dag en del av analyseavdelingen. Hennes arbeid opererer i skjæringspunktet mellom utvikling, juss og analyse i utviklingen av risikoanalyser, risikomodeller og i hvordan Helfo kontroll bruker personopplysninger.