Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag er utdannet bedriftsøkonom og jobber i dag som spesialrådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet, hvor han har vært siden 2011. Før det har han fra 1986 jobbet i ulike stillinger i finans- og pensjonsselskap. Han bistår tillitsvalgte, ledelse og medlemmer i ulike pensjonsspørsmål, både når det gjelder individuelle konsekvenser og i selve forhandlingene om pensjon i tariffavtaler. Videre sitter han som nestleder i styrene for Pensjonskontoret og Overføringsavtalens sikringsordning, og er varamedlem i styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Fuglevaag satt i 2020-2022 som med i Skogen-Lund utvalget som evaluerte pensjonsreformen, som representant for SV.