Stephan Jervell

Stephan Jervell er partner i Wiersholm. Han arbeider med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rammevilkår for næringslivet, inkludert anbuds- og konkurransrett. Han prosederer jevnlig for domstolene , og har prosedert flere saker for EFTA-domstolen og gjennomført høringer for EU-kommisjonen.