Sven Ole Fagernæs

Sven Ole Fagernæs er tidligere regjeringsadvokat. Han har også vært departementsråd i Justisdepartementet og Sysselmann på Svalbard. Han har vært medlem av mange lovutvalg, for tiden bl.a. Forvaltningslovutvalget. Han er nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.