Trygve Gudmund Harlem Losnedahl

Trygve Harlem Losnedahl er stipendiat på Senter for europarett, UiO, hvor han skriver doktorgrad om offentlige anskaffelser samt om forholdet mellom anskaffelsesregler og arbeidsrett. Han har tidligere jobbet som advokat i arbeidslivsavdelingen hos advokatfirmaet Hjort, er redaksjonssekretær i tidsskriftet Arbeidsrett og medlem av forskergruppen for arbeidsrett på UiO.