Korona

 

Informasjon om koronaviruset og gjennomføring av kurs

Først og fremst så håper vi alle etter forholdene har det bra. Denne våren ble ikke helt som noen hadde sett for seg og det skjer store endringer for hver dag som går. Gjennom våre kurs ønsker JUS å bidra til sosialt og faglig fellesskap, men nå velger vi avstand. Som et viktig ledd i å forhindre videre smitte, vil det ikke bli gjennomført fysiske kurs på denne siden av sommeren. 

Deltakere som ikke skal møte opp på kurs, får direkte informasjon fra oss.

 

 

Sist oppdatert: Mandag 11. mai 2020

Vi jobber med å få på plass nye datoer på kurs og digitale løsninger. Mye er på plass, og i kursoversikten vår vil du finne nye, oppdaterte datoer.

Vi utvikler også stadig nye e-kurs, og det vil publiseres nye ukentlig i tiden fremover. 

Hva skjer med mitt kurs som følge av koronaviruset?

Juristenes Utdanningssenter følger med på og forholder seg til gjeldende råd og pålegg fra norske myndigheter. Det vil ikke bli gjennomført fysiske kurs frem til sommeren. Vi jobber med å finne tidspunkt for fysiske erstatningskurs eller digitale løsninger. Samtlige deltakere blir overført til erstatningskurset.

Juristenes Utdanningssenter vil tilstrebe at erstatningskurs får tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Alle deltaker som er berørt får direkte informasjon fra oss.

Hva med hotell og flybillett?

Vi vet mange har spørsmål når det gjelder kostnader knyttet til reise og liknende, og anbefaler å sjekke egen reiseforsikring for dekning av eventuelle kostnader. Dersom Juristenes Utdanningssenter har forestått hotellbestilling, vil dette avbestilles av JUS.  

Hva skjer med høstens kurs?

Påmelding til høstens kurs går som normalt. Vi har flyttet en del kurs over til høstsemesteret. Deltakere påmeldt vårkurset flyttes automatisk over til høstkurset. 

Som en del av den digitale dugnaden kan vi tilby flere e-kurs helt kostnadsfritt!

Les mer her.

Tilgang til faget er fortsatt like viktig, og digital læring vil bli viktigere enn noen gang. Alt som kan sees på skjerm og lyttes til blir essensen nå. Heldigvis er JUS godt i gang med å tilby kurs digitalt, og har en stor portefølje av e-kurs med høy kvalitet. 

Fremover må vi gjøre et enda større digitalt løft! Vårt oppdrag har ikke blitt mindre viktig, snarere tvert imot. I en tid hvor vi ikke kan treffes for å dele erfaringer og kunnskap på samme måte, skal vi fortsette med å lage gode kurs og gjøre viktig kunnskap tilgjengelig.