Om JUS

Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. Vi har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos våre kursdeltakere. Vi har som mål å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og form. Det har vi også mulighet til fordi JUS er en ideell organisasjon. Vårt overskudd brukes slik at det kommer den enkelte jurist og advokat til gode, i form av nye og relevante fagtilbud. Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.

 • Praktisk informasjon

  Her finner du blant annet informasjon om våre avmeldingsbetingelser, kursbevis og vitnemål.
 • Våre foredragsholdere

 • Våre fagutvalg

  Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. I møte mellom våre prosjektledere og fagutvalg utvikles nye fagtilbud, slik at alle jurister og advokater skal finne et relevant tilbud hos JUS.
 • Obligatorisk etterutdanning

  Alle kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter tilfredsstiller Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. Vi har også kurs som tilfredsstiller Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater og eiendomsmeglere, som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner.
 • Kretskurs

  Juristenes Utdanningssenter støtter Advokatforeningens lokale kretser.
 • Styret i JUS

  Styret i JUS består av generalsekretærene i Advokatforeningen og Juristforbundet, og medlemmer fra disse organisasjonene.
 • English

  Center for Continuing Legal Education (Juristenes Utdanningssenter – JUS) offers a comprehensive range of courses to the legal profession, both in the public and private sector.
 • Juristenes Utdanningssenter mottok pris for digital omveltning!

  Bilde
  JUS fikk digital pris under NOVA Consulting Group årlige prisutdeling! Her er juryens begrunnelse.
 • Prosjektleder til spennende fagstilling

  Bilde
  Vi søker etter en selvstendig og engasjert teamspiller som gjennom samarbeid og ledelse av fagutvalg skal utvikle og gjennomføre kurs og kompetansetiltak for jurister og advokater i privat og offentlig sektor.