Kretskurs

Styret i JUS har for 2022 satt av økonomiske midler til kompetansetiltak i kretsene. 

Søknad om midler og støtte til kompetansetiltak

Dette administreres av Advokatforeningen ved Kristin Borgen og Kjersti Ringdal. Søknad om støtte rettes til Advokatforeningen.

Bistand til kretsene ved kursarrangement

Kretsen sender inn utfyllende informasjon om kurset til Advokatforeningen på e-post: kurspaamelding@advokatforeningen.no

Advokatforeningen sender ut invitasjon til medlemmene av kretsen, og håndterer påmeldinger og fakturering.

Kretsene kan søke JUS om økonomisk støtte

Advokatforeningens lokale kretser kan søke JUS om økonomisk støtte til foredragsholderens honorar.

Søknad sendes til Advokatforeningen ved Kristin Borgen/Kjersti Ringdal.

Søknaden må inneholde:

  • Dato, tid og sted for foredraget
  • Program med tidsangivelse
  • Navn på foredragsholder og avtalt honorar
  • Kursavgift

Kontaktperson hos JUS er Eric J. Roe.

Kontaktpersoner